piątek, 11 września 2020

Bezpłatne szkolenie dla KGW

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza KGW do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, którego głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.
Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. W ramach szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A 00-814 Warszawa
z dopiskiem: KSOW – KGW
lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl,
fax: 22 620 90 93.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. 

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem, dołączonym do niniejszego pisma.
Lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl

Formularz zgłoszeniowy

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Ruszył nabór wniosków do konkursu: PZU z Kulturą

Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.
Celem konkursu „Fundacja PZU z kulturą” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej, która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Nabór wniosków trwa do 30 sierpnia 2020r. 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie
od 15.10.2020 r. do 15.04.2021 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 15 000zł. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt w wysokości minimum 10%
wartości Dotacji.

Szczegóły: TUTAJ

Konkurs dla dzieci rolników

Dzieciaku, czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

- zrealizować kurs dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać kończący go test;
- pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy i zapisać dokumenty w formacie PDF;
- przesłać certyfikat oraz formularz na adres hulajnoga@krus.gov.pl do dnia 30 września 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

„SMAKI ZIEMI KOZIENICKIEJ”- GNIEWOSZÓW 2020

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Gmina Gniewoszów oraz Związek Gmin Ziemi Kozienickiej serdecznie zapraszają wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, działające na obszarze powiatu kozienickiego oraz Stowarzyszenia „gotujące” do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej „Smaki Ziemi Kozienickiej”- Gniewoszów 2020.
Przegląd odbędzie się dnia 13 września 2020 r. od godz. 15:00 na Targowisku „Mój Rynek” w Gniewoszowie, ul. Marii Konopnickiej
Cele konkursu:
1. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich i prezentacja Kół, które aktywnie działają na rzecz lokalnego środowiska.
2. Kultywowanie tradycji ludowych, promocja produktu lokalnego.
3. Zachęcanie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej swojej „Małej Ojczyzny”
4. Tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej.
5. Pogłębianie wiedzy o potrawach i kulturze regionu.
6. Wzbogacenie oferty turystycznej gminy i regionu.
Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Zgłoszenia w postaci wypełnionej Karty zgłoszenia( załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres Organizatora: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka – elektronicznie: e¬mail: biuro@lgdkozienice.pl lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. M Kopernika 8/17 , 26-900 Kozienice w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.9-17, tel. 793¬864¬252, (48)¬366-18¬99.

Wielkopolska: „KULTURA W DRODZE”

31 sierpnia 2020 roku upływa termin składania zgłoszeń do programu pt. „Kultura w drodze”. Jest to nowa propozycja przygotowana przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości regionu. W ramach programu artyści i animatorzy kultury będą mogli zrealizować ciekawe projekty artystyczne i edukacyjne adresowane do ludzi mieszkających w wielkopolskich miasteczkach i wsiach oddalonych od wielkomiejskich centrów kultury.
 „Kultura w drodze” to program, który ma na celu ożywienie współpracy artystów i animatorów kultury z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Chętne do współpracy osoby fizyczne związane z Wielkopolską będą mogły zgłaszać propozycje działań w miejscach oddalonych od centrów kultury.
Program „Kultura w drodze” to szansa dla artystów i animatorów kultury na urzeczywistnienie tych planów, które w wyniku pandemii nie doszły do skutku.
Każdy ze zrealizowanych pomysłów będzie zrelacjonowany na portalu kulturaupodstaw.pl, którego wydawcą jest Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Pliki do pobrania:

piątek, 31 lipca 2020

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE „FUNDUSZ SOŁECKI JAKO NARZĘDZIE AKTYWIZACJI WSI”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl
Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.
Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:
 1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
 2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
 3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
 4. Przykłady dobrych praktyk.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rekrutacja na szkolenie trwa od 22 lipca – 18 września 2020 roku.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl pod nr faxu: 12 424 05 05. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.
Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic - Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl
Do pobrania:

środa, 15 lipca 2020

Polski e-bazarek

POLSKI e-bazarek:
- bezpłatnie zarejestrujesz swoje ogłoszenie,
- zyskasz darmową promocję,
- znajdziesz ciekawe oferty – nie tylko ze swojego województwa,
- łatwo sprzedasz swój towar,
- kupisz produkty w cenach producenta, bez marży.

poniedziałek, 13 lipca 2020

Pole Działania, czeka na młodzież!

Idziesz do szkoły. Mijasz pusty budynek. Kiedyś była w nim świetlica. Pojawia się myśl: "A gdyby tak założyć w nim klub miłośników planszówek?". Jeśli wpadasz na takie pomysły, ale nie wiesz, jak je zrealizować albo chciałabyś lub chciałbyś robić to lepiej, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w programie Pole Działania!
Pole Działania to program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.

JAK TO DZIAŁA?

Wspólnie przejdziemy całą ścieżkę projektową: od zbadania potrzeb ludzi, na rzecz których chcecie działać, przez zaplanowanie Waszych projektów, po ich realizację. Na nasz program składają się cztery warsztaty szkoleniowe, na które Was zaprosimy i zadania, które wykonacie między spotkaniami. Wszystko po to, żeby przygotować Was na przeprowadzenie projektów społecznych.
Cykl programu Pole Działania dobrze pokazuje poniższa grafika. Dowiecie się z niej, o czym będziemy mówić na każdym zjeździe i nad czym będziemy wspólnie pracować między warsztatami.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE?

Na warsztatach szkoleniowych dowiecie się:
 • jak rozpoznać potrzeby ludzi, dla których chcecie działać
 • jak pracować metodą projektową, żeby bez stresu zaplanować i zrealizować działanie
 • jak rozpoznawać sprzymierzeńców w swojej okolicy i nawiązywać z nimi kontakt, żeby pomogli w projekcie
 • jak zbudować zespół, podzielić się zadaniami i jak zadbać o komunikację w zespole, żeby praca nad projektem była przyjemnością
 • jak poradzić sobie z formalnościami przy realizacji projektu
 • jak skutecznie opowiadać o projekcie, czyli gdzie przedstawić informację o nim i jakim językiem mówić, żeby zdobył zainteresowanie
 • jak i skąd pozyskać pieniądze na działanie w Waszej okolicy
Między spotkaniami poprosimy Was o wykonanie zadań niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia projektu. Bez obaw! Przygotujemy Was do nich i pomożemy w ich realizacji. W ramach zadań:
 • zmierzycie się z przeprowadzeniem mini-diagnozy społecznej, czyli badania w swojej miejscowości, żeby poznać potrzeby mieszkańców, dla których będziecie działać
 • z naszą pomocą krok po kroku pomysł na projekt przekujecie w konkretny plan działania
 • przeprowadzicie działanie społeczne z swojej miejscowości
Pracujemy metodami aktywnymi, nie spodziewajcie się więc wykładów i lekcji! Podczas warsztatów i po nich będziecie mogli skorzystać z naszego wsparcia mentorskiego. Dofinansujemy też Wasze projekty.


DLA KOGO JEST PROGRAM?

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół średnich z całej Polski w wieku od 15 do 18 lat mieszkających na wsi lub w mieście do 20 tys. Nie przejmuj się, jeśli do tej pory nie masz na swoim koncie pierwszych projektów czy współpracy z organizacjami społecznymi. Do programu przyjmujemy także osoby bez doświadczenia w działaniach społecznych za to z wielkim sercem i wyobraźnią. Być może Twój pierwszy projekt narodzi się podczas Pola Działania!

KIEDY I GDZIE SIĘ SPOTKAMY?

Program Pole Działania trwa od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Warsztaty szkoleniowe odbędą się w Warszawie w październiku i listopadzie 2020 r. oraz w marcu i czerwcu 2021 r.
Wasze projekty zostaną zrealizowane na terenie Waszych miejscowości lub gmin między marcem a czerwcem 2021 r.
Szczegółowy harmonogram spotkań znajdziecie na stronie programu.

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU POLE DZIAŁANIA?

Kandydaci i kandydatki muszą nagrać dwa krótkie filmy. Jeden będący autoprezentacją, a drugi przedstawiający pomysł na działanie społeczne w miejscowości kandydata lub kandydatki i udostępnić je nam przez formularz zgłoszeniowy na stronie. UWAGA: formularz można też przesłać wcześniej, a filmy dosłać później.

czwartek, 2 lipca 2020

Drugi krok dla młodych NGO, w tym dla KGW

Działasz w młodej organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej w woj. lubelskim? Zrealizowałeś już pierwsze działania i niewielkie projekty? Chcesz się rozwijać i sięgnąć po kolejne i większe wsparcie? - jeśli tak, to ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie:
 • Wsparcie animacyjne – 5 warsztatów po około 5 uczestników (5 ngo)
 • Wsparcie szkoleniowe – 4 szkolenia 8 godzinne po około 20 uczestników (nie więcej niż 30 uczestników)
 • Wizyta studyjna – minimum dwu dniowa wizyta dla 30 uczestników
 • Wydarzenie Giving Circle  - 3 ngo będzie prezentować swoje projekty dla około 80 uczestników, 13 ngo uczestników projektu będzie mogło zaprezentować swoje działania.

Udział uczestników jest całkowicie nieodpłatny.
Terminy i miejsca poszczególnych działań będą dostosowane do uczestników. W przypadku animacji i szkoleń maksymalnie do 31.10.2020r., minimum dwudniowa Wizyta Studyjna w okresie od sierpień - wrzesień 2020r., Giving Circle - listopad 2020r.
Nie czekaj zapoznaj się z załączonym REGULAMINEM i wyślij DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA!