środa, 10 lipca 2019

A może Holandia?

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji  pn. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Wyjazd studyjny pozwoli na:
-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania  grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie Holandii
-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich
-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii  dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego
-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wyjazd skierowany jest do osób z obszaru całej Polski:
-przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
-rolników lub grupy rolników;
-posiadaczy lasów;
-naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych; uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
-przedsiębiorców;
-podmiotów doradczych.
-konsumentów i ich organizacji;
-jednostek samorządu terytorialnego;
-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze łańcucha żywnościowego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lipca br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl, www.lgdowocowyszlak.pl, www.zielonypierscien.eu

W razie jakichkolwiek pytań należy się kontaktować z Panią Wiolettą Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa (pobierz)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

info: lubelskie,ksow,.pl

wtorek, 9 lipca 2019

Konkurs: Na Wsi Najlepiej

Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej – będą to laureaci II edycji konkursu „Na wsi najlepiej”. Szukamy ludzi umiejących wykorzystać magię polskiej wsi do budowy własnej oryginalnej oferty – począwszy od bazy noclegowej, przez warsztaty i zajęcia edukacyjne, gry terenowe, menu oparte na lokalnych produktach, aż po organizację cyklicznych wydarzeń nawiązujących do tradycji wsi.
Z atrakcyjnymi miejscami i usługami świadczonymi przez laureatów konkursu będziesz mógł zapoznać się na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych. Celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie drugiej edycji katalogu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Mamy nadzieję, że doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi będą dla innych cennym drogowskazem rozwoju i wprowadzania w życie własnych pomysłów.
Zwycięzcy konkursu otrzymają statuetki, a wszyscy laureaci dyplomy z nadanym tytułem „dobrej praktyki” w roku 2019. Każdy z wyróżnionych zaprezentuje się w albumie, który zostanie wydany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Wszystkie nagrodzone miejsca i atrakcje będą odwiedzane przez profesjonalnych fotografów i blogerów turystycznych. Zdjęcia i relacje będą na bieżąco publikowane w serwisie nawsinajlepiej.polska.travel w zakładce Aktualności. Zdjęcia z sesji fotograficznej pozostaną także do dyspozycji zwycięzców.
Informacje dotyczące konkursu można znaleźć TUTAJ

poniedziałek, 1 lipca 2019

VII Letnie Pokazy Czereśniowe

Letnie Pokazy Czereśniowe są odpowiedzią na potrzebę producentów chcących pogłębić swoją wiedzę na temat uprawy czereśni i produkcji wysokiej jakości owoców. Są one organizowane od 2009 r. co dwa lata.Każda edycja Letnich Pokazów Czereśniowych budziła duże zainteresowanie producentów czereśni z kraju oraz z zagranicy. Każdej z nich towarzyszyła wystawa środków do produkcji.
Wszystkich zainteresowanych uprawą czereśni i produkcją owoców deserowych tego gatunku zapraszam do udziału w Letnich Pokazach Czereśniowych, które odbędą się w dn. 21 lipca, w Samborcu koło Sandomierza. Szczegółowe informacje i rejestracja są dostępne TUTAJ

info: pokazyczeresniowe.pl

XXII Święto Róż 2019

Miłośników natury, kwiatów, ogrodnictwa zapraszamy na coroczne XXII Święto Róż organizowane od lat w Końskowoli. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 lipca.poniedziałek, 17 czerwca 2019

Szkolenia dla (niektórych) KGW

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna nabór na szkolenia dla członkiń KGW w ramach kolejnej edycji operacji: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich". Są one skierowane do KGW z województw: małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.

Szkolenia odbędą się w okresie lipiec-sierpień. Tematyka szkoleń obejmie m.in. krajowe i unijne systemy jakości żywności, krótkie łańcuchy dostaw, źródła finansowania, możliwe formy prawne dla funkcjonowania KGW czy wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocję organizacji oraz produktu.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA KGW TRWA DO 10 LIPCA 2019


Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

Forumlarz oraz ramowy program szkoleń dostępne tutaj: EDYCJA 2019

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem.

TERMINY SZKOLEŃ WEDŁUG WOJEWÓDZTW


  • Opolskie – 31 lipca 2019r. (Łosiów)
  • Małopolskie – 1 sierpnia 2019r. (Karniowice)
  • Świętokrzyskie – 2 sierpnia 2019r. (Modliszewice)
  • Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra)
  • Wielkopolskie – 9 sierpnia 2019r. (Poznań/Sielinek)
  • Warmińsko-mazurskie – 26 sierpnia 2019r. (Olsztyn)
  • Mazowieckie – 27 sierpnia 2019r. (Poświętne)

info: www.efrwp.pl

Prosty sposób na komary!

Z cyklu, w sieci znalezione... 


czwartek, 16 maja 2019

Warsaw Food Expo

Największe targi żywności w Polsce – Warsaw Food Expo to doskonała okazja do prezentacji produktów spożywczych, dotarcia do odbiorców z sieci handlowych i branży HoReCa w ramach takich sektorów, jak mięsno-rybny, mleczarski, owocowo-warzywny, piekarsko-cukierniczy, napojowy, alkoholowy, convenience food i żywności regionalnej. Wszyscy zainteresowani producenci i odbiorcy będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B z przedstawicielami największych sieci handlowych w Polsce i zagranicznymi grupami zakupowymi. 

Dlaczego warto?
największe targi branżowe, dedykowane sektorowi rolno-spożywczemu

- impreza o charakterze B2B, której celem jest promocja polskiego sektora żywnościowego

- targi międzynarodowe, w których uczestniczą kupcy z zagranicy w ramach zorganizowanych przyjazdów oraz programu Hosted Buyers

- indywidualne spotkania biznesowe z przedstawicielami sieci handlowych i wiodącymi dystrybutorami artykułów spożywczych w Polsce

- okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych i zwiększenia sprzedaży swoich produktów

Informacje dotyczące targów można znaleźć na stronie: warsawfoodexpo.pl

XXXV Pielgrzymka Ogrodników na Jasną Górę

Krajowy Duszpasterz Ogrodników, ks. kan. Wojciech Kołakowski wraz ze Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają na XXXV-Ogólnopolską Pielgrzymkę Ogrodników na Jasną Górę.
Termin tegorocznej pielgrzymki przypada 9 czerwca 2019 roku.

Program pielgrzymki: 
godz.10.00 - spotkanie grup pielgrzymkowych w Sali Papieskiej (zawiązanie wspólnoty, wspólna modlitwa, podanie intencji pielgrzymki) 
godz. 10.40 - uroczyste przejście ze sztandarami do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej i Akt zawierzenia Maryi Polskich Ogrodników 
godz. 11.00 - Msza Święta w Jasnogórskiej Bazylice pod przewodnictwem ks.kapelana 
godz.12.15 - Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach
godz.13.00 - powrót do Sali Papieskiej, prezentacja sztandarów, dyskusja o bieżących problemach ogrodnictwa i rozwiązanie pielgrzymki.