wtorek, 12 lutego 2019

Zwrot akcyzy nie dla wszystkich?!

W myśl przepisów obowiązujących od początku bieżącego roku, zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00. Tak więc faktury z 2019 r. na olej napędowy oznaczony innymi kodami są nieuwzględniane przy składaniu wniosku w urzędach gmin
Reagując na te niepokojące informacje dotyczące problemów rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosował pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Poniżej jego obszerne fragmenty:

Dnia 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które podniosły limit zwrotu podatku akcyzowego do 100 zł za 1 ha. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski chwalił się publicznie wprowadzeniem historycznego rozwiązania, czyli zwrotu do dodatkowych 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) dla rolników hodujących bydło. Rozwiązania te zadowoliły środowisko rolnicze, bowiem były zgodne z oczekiwaniami rolników wobec wzrastających kosztów produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej.

Jednakże z dniem 1 lutego, gdy ruszył nabór wniosków w urzędach gmin okazało się, że na powyższym zmiany się nie zakończyły. Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U z 2018 r. poz. 2244) ograniczono możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego oznaczonego niektórymi kodami CN. W wyniku tej zmiany rolnikom nie należy się zwrot za zakup paliwa w 2019 r. z następującymi oznaczeniami: CN 2710 19 41, CN 2710 19 42, CN 2710 19 49 oraz CN 2710 20 11, CN 2710 20 12, CN 2710 20 13, CN 2710 20 14, CN 2710 20 15, CN 2710 20 16, CN 2710 20 17, CN 2710 20 18, CN 2710 20 19.

Oczywistym jest, że rolnicy przy zakupie oleju napędowego sugerują się ceną oraz odległością do stacji paliw. Przy wyborze paliwa w żaden sposób nie kierują się oznaczeniami, gdyż nie mają wiedzy jakimi kodami na danej stacji paliw są one oznaczone, dlatego zmiany art. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego są zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej całkowicie niezrozumiałe. W naszej ocenie nie podjęto również wystarczających starań by rozpowszechnić informacje o wdrożonych zmianach. Pozostawienie przepisów w obecnym kształcie powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot podatku za paliwa już zakupione, które opatrzone zostały „feralnymi” kodami, jednocześnie nie pozwala rolnikom w pełni korzystać ze zwiększonego limitu zwrotu.

W związku z powyższym uprzejmie zwracamy się o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przywrócenie możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dla paliw oznaczonych kodami, które zostały pominięte w regulacjach prawnych z dnia 9 listopada 2018 r.

info: www.wir.org.pl

środa, 6 lutego 2019

Targi Rolnicze AGRO-PARK w Lublinie

XII edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK – wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez, stanowiąc miejsce spotkań rolników z Polski Południowo-Wschodniej oraz sąsiadów zza wschodniej granicy, odbędzie się już w dniach 2-3 marca 2019 roku na ternie Targów Lublin.
– Targi Rolnicze AGRO-PARK to bardzo ważne i cieszące się wielką popularnością święto dedykowane branży rolniczej umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzenie horyzontów poprzez udział w fachowych konferencjach czy warsztatach – podkreśla Łukasz Rachubiński, dyrektor projektu ze strony MTP. Udział w targach to także niepowtarzalna okazja by spotkać znakomite grono profesjonalistów z branży oraz zasięgnąć porad na temat najnowszej technologii i rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie, uprawie roślin czy chowie zwierząt.
AGRO-PARK to wydarzenie wspomagające rozwój i promocję polskiego rolnictwa. To doskonały czas na poszukiwanie nowych rozwiązań, czerpanie inspiracji, zdobywanie wiedzy i spotkania ze znanymi w kraju autorytetami. Udział w targach daje przedsiębiorcom wiele nowych możliwości. Silną stroną zbliżającej się edycji będzie nie tylko bogata ekspozycja maszyn i urządzeń rolniczych, ale również interesujący program merytoryczny, który przykuje uwagę sektora rolniczego.
GODZINY OTWARCIA:
2 marca 2019 r. godz. 9:00–17:00
3 marca 2019 r. godz. 9:00–17:00

Wstęp na targi AGRO-PARK jest bezpłatny. 

Grupy zorganizowane mają szansę otrzymać dofinansowanie na dojazd. Szczegóły TUTAJ

info: agropark.pl

Rusza nabór OSA 2019

Rusza nabór wniosków do II edycji Programu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW TRWA OD 31 MARCA 2019 R. 
Otwarte Strefy Aktywności OSA to program dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.
Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:
 1. wariant podstawowy:
 • siłownia plenerowa
 • strefa relaksu
 • zagospodarowanie zieleni
        2. wariant rozszerzony:
 • siłownia plenerowa
 • strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
 • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem
Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 31 marca 2019 r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/  (mogą to zrobić JST oraz organizacje pozarządowe).
Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

poniedziałek, 4 lutego 2019

Trwa rejestracja na Europejskie Forum Rolnicze

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Pierwsza edycja Forum, która odbyła się w marcu 2018 r., zgromadziła blisko 2000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy. Europejskie Forum Rolnicze 2019 odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce. Rejestracja i udział w Forum są bezpłatne. 

W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań (z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. Konferencji towarzyszą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym.

Europejskie Forum Rolnicze rozpocznie debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej z udziałem, m.in. Komisarza ds. rolnictwa Unii Europejskiej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz przedstawicieli krajów UE.

W 2019 roku podczas Forum po raz pierwszy zostanie poruszona kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. Do dyskusji z udziałem Komisarza ds. rolnictwa UE oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, zostali zaproszeni przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich.

Tematyka Europejskiego Forum Rolniczego to również innowacje i nowoczesne rozwiązania w branży rolno-spożywczej. O kwestiach związanych, m.in. z bezpieczeństwem żywności, legislacją, wykorzystaniem technik IT oraz działaniami realizowanymi w ramach programu „Horyzont 2020” będą rozmawiali eksperci z Komisji Europejskiej oraz Polski.

Bezpłatna rejestracja uczestników na Europejskie Forum Rolnicze w 2019 roku prowadzona jest do 25 lutego 2019 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: http://forum-jasionka.pl/rejestracja

Rejestracja składa się z dwóch etapów – w pierwszym należy wypełnić formularz rejestracji, a następnie zatwierdzić link do rejestracji, który przyjdzie drogą e-mailową.

W drugim etapie zgłoszenie zostanie sprawdzone przez biuro organizatora Forum. Po zakończeniu II etapu na podany e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa.

Bezpłatne wejściówki będzie można odebrać w rejestracji przed rozpoczęciem Forum. Liczba miejsc jest ograniczona.

info: forum-jasionka.pl

piątek, 1 lutego 2019

Rusza nabór "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"
W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.
O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.
Program adresowany jest do:
- młodych organizacji pozarządowych,
- grup nieformalnych i samopomocowych.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lutego do 28 lutego 2019 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk "ZŁÓŻ WNIOSEK")
KONSULTACJE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków i będą prowadzone przez ANIMATORÓW.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSOWYM
Budżet znajdą państwo we wniosku można jednak pobrać go TUTAJ.
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu przygotowania wniosku.

info: www.lubelskielokalnie.lbl.pl

piątek, 25 stycznia 2019

Centralne Targi Rolnicze – Agro Premiery & Show

Centralne Targi Rolnicze – Agro Premiery & Show to doskonała okazja dla rolników z całej Polski do zapoznania się nową ofertą maszyn rolniczych, środków do produkcji rolnej oraz innowacyjnych rozwiązań największych producentów w branży. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów jest „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technologie”. Termin 1-3 lutego 2019 r.
DLACZEGO WARTO?
PREMIERY >>
Podczas targów wystawcy zaprezentują ponad 50 premier maszyn rolniczych.

KONFERENCJE I WARSZTATY >>
Samej wystawie towarzyszyć będą liczne konferencje. Będzie ich ponad 20!

GOSPODARSTWO NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI >>
Wykorzystujesz nowe technologie w swoim biznesie? Weź udział w konkursie!

OUTLET MASZYN ROLNICZYCH >>
Kup lub sprzedaj maszynę rolniczą podczas targów.

WIECZÓR BRANŻOWY >>
Strefa VIP, koncerty, zabawa z DJ

Wszystkie szczegóły znajdziecie TUTAJ

czwartek, 24 stycznia 2019

Projekt "Akcja Aktywizacja"

„Akcja Aktywizacja” to projekt skierowany do osób bezrobotnych (w tym rolników i ich domowników zarejestrowanych jako os. bezrobotne, zamierzających odejść z rolnictwa)  i biernych zawodowow wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, należących do minimum jednej z poniższych grup: osoby 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.
Organizatorzy oferują wsparcie doradczo - szkoleniowe. 
Dla Uczestników/czek projektu przewidziano wymienione formy wsparcia:
1. PORADNICTWO ZAWODOWE, IDENTYFIKACJA POTRZEB I UTWORZENIE IPD.
2. SZKOLENIA ZAWODOWE.
3.
 STAŻE ZAWODOWE.
4. POŚREDNICTWO PRACY.

Ponadto każdy Uczestnik/Uczestniczka będzie miał możliwość wyboru jednego z poniższych szkoleń zawodowych:
 • Systemy fotowoltaiczne/Opiekun osoby starszej  (96h szkolenia)
 • Grafik komputerowy (96h szkolenia)
 • Kucharz (120h szkolenia)
 • Spec. ds. księgowości i kadr i płac (96h szkolenia)
 • Tworzenie aplikacji internetowych (96h szkolenia)

Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.
Projekt zapeewnia:
- wykwalifikowaną kadrę trenerską,
- materiały szkoleniowe,
- możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
- stypendium szkoleniowe i stażowe,
- badania lekarskie,
- zwrot kosztów dojazdu,
- catering podczas szkoleń.

Biuro Projektu: 

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8/18, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel./fax: 81 534 60 98, tel. kom.: 505 634 112
e-mail: akcjaaktywizacja@csi.info.pl
www.akcjaaktywizacja.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

wtorek, 15 stycznia 2019

Zapowiedź książki o kobietach z mazowieckiej wsi

13 lutego 2019 r. będzie miała premierę książka "A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi", której autorkami są Agnieszka Pajączkowska oraz Aleksandra Zbroja.
Opis wydawcy brzmi następująco: "Kalina uważa, że facetowi więcej wolno. Bochenek tęskni za PGR-em. Stefania nigdy nie była w Warszawie, Gosia chce stamtąd wrócić. Chrześnica Iwony jest lesbijką, Marta była na czarnym proteście, a Dorota wysłuchuje żartów o swojej bezdzietności. Wiola nie zna nikogo, kto powiedziałby „nie wierzę w Boga”, a Piotrowska zdradza, co słyszy w konfesjonale.

Autorki ruszają z Warszawy i okrążają województwo mazowieckie, rozmawiając po drodze z rolniczkami, gospodyniami, sklepowymi, przedsiębiorczyniami, bezrobotnymi. Na ławeczkach, podwórkach, gankach, przy kuchennych stołach, słuchają opowieści o życiu w miejscach, skąd młodzież wyjeżdża do szkół, a mężczyźni na zarobek, gdzie starsze pokolenie umiera, a młode często już nie wraca. To próba oddania głosu tym, które pozostają niewidoczne i niesłyszane. Wieś przemawia na ogół co najwyżej głosem rolnika szukającego żony, polityka PSL-u lub wójta i księdza z popularnego serialu. A co z kobietami?"

Jestem bardzo ciekawa jaką odpowiedź na to pytanie zaserwuje nam ta książka. Niecierpliwie czekam na jej premierę i mam nadzieję, że nie będzie tam powielanych stereotypów dotyczących kobiet żyjących na wsi.

info i okładka: empik.com