piątek, 6 listopada 2020

Siła Kobiet

Polecam Waszej uwadze raport "Siła Kobiet" - Inicjatywa badawcza w całości poświęcona kobietom.

👉Jakie są współczesne kobiety?
👉Co lubią robić, a za czym nie przepadają?
👉Jakie są ich życiowe cele?
W raporcie "Siła Kobiet" przyjrzymy się kobietom z różnych stron - od stylu życia, pracy, pasji i zainteresowań, poprzez różnice pokoleniowe, przyjaźń oraz relacje z partnerem i rodziną.

poniedziałek, 2 listopada 2020

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.

Źródło: ARiMR

niedziela, 1 listopada 2020

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

ARiMR przyjmuje już wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.  

Więcej informacji na stronie ARiMR

piątek, 30 października 2020

LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.

zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KWOTA DOTACJI MAKSYMALNIE
 52 200 PLN

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest 50 do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej mieszkających na terenie  województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ze wsparcia skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

W szczególności zapraszamy:

  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

FORMY WSPARCIA

·     Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

ü  Szkolenie ABC przedsiębiorczości;

ü  Indywidualne wsparcie doradcze

·         Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie w kwocie do 27 000 zł;

·         Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.

TERMIN REALIZACJI

Do 30.04.2022r.

WIĘCEJ INFORMACJI

piątek, 16 października 2020

Kobieca aktywność na lubelskiej wsi

Dziś wracam do tekstu, który jakiś czas temu napisałam dla EPALE.

Pracując od kilku lat ze środowiskiem kobiecym na wsi (głównie Koła Gospodyń Wiejskich KGW i NGO) mam ogromną przyjemność obserwować, jak ta działalność się zmienia i rozwija. Jeszcze 4-5 lat temu kobiety na wsi podejmowały znacznie mniej inicjatyw. Ich obecność sprowadzała się często do przygotowywania wieńców dożynkowych i spotkań dla Strażaków z OSP. Kobieta, była strażniczką ogniska domowego, której głównym zadaniem było opiekowanie się dziećmi i domem. Dziś kobiety działające w licznych grupach na wsi, są głównymi inicjatorkami działalności społecznej i obywatelskiej. Próbują, eksperymentują, działają. Czasem z dużymi sukcesami, czasem z porażką, ale cały czas z inicjatywą. Poniżej prezentuję 3 przykłady kobiecej działalności na lubelskiej wsi, które mogą inspirować do podejmowania działań.


1. Koło Gospodyń Wiejskich "Zgodne Kopanianki" - najmłodsze demograficznie KGW na terenie powiatu opolskiego w województwie lubelskim. Skupiające w swoich szeregach 30 kobiet, z dwóch małych, sąsiednich wsi. Ich logotyp to jabłko, prezentujące dwie kobiece twarze. To KGW swoją działalnością udowadnia, że liczy się zapał i kreatywność. W 2020 r. to KGW zrealizowało projekt "Kobiety SAD: Społeczne - Aktywne - Dobre". Nurt przewodni całego działania, koncentrował się wokół sadów, gdyż koło działa w typowo rolniczym, sadowniczym terenie. W ramach realizacji projektowych działań, Kobiety z tego KGW uczestniczyły w warsztatach stolarskich, ze skrzynką sadowniczą w roli głównej; w warsztatach kulinarnych ph. "Jabłko w nieoczywistym wydaniu", warsztatach florystycznych i sesji zdjęciowej zrealizowanej w... sadzie. Całość działań podsumowały wernisażem fotograficznym, na który zaprosiły całą społeczność lokalną. Obserwując to wszystko z boku, stwierdzam, że odniosły ogromny sukces, do którego ewidentnie przyczynił się fakt, sprofilowania  i spójności realizowanych działań.

2. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych (MKKA), jest to nieformalna grupa kobiet, w wieku 20+. Klub działa od ponad 7 lat i nieustannie się rozwija. Jego ideą jest rozwój i edukacja kobiet żyjących na wsi, poprzez różnorodne działania. Kobiety należące do MKKA regularnie się spotykają, uczą, wyjeżdżają, dużo dyskutują i inspirują. Poprzez przynależność do klubu otrzymują szansę na wiele nowych spotkań i doświadczeń. Do najciekawszych inicjatyw MKKA zaliczyć należy spotkania z imigrantami, wyjazdy na Kongres Kobiet i udział w wielu wydarzeniach kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Działalność MKKA rozwija kobiety należące do tej grupy i stale udowadnia, że mają one wiele talentów i pomysłów na działanie, takich jak np. nagranie krótkiego filmu pt. "Pocztówka z czasów pandemii". MKKA to wizytówka pokazująca interdyscyplinarną działalność kobiet na wsi.

3. Stowarzyszenie Kobiet "Łaziszczanki". To grupa kobiet w wieku 50+, nastawionych na rozwój swojej społeczności lokalnej. Główną inicjatywą tej organizacji, jest jednoczenie sąsiadów wokół wspólnego wydarzenia,  jakim jest "Piknik Sąsiedzki". Pomimo działania na małej wsi, "Łaziszczanki" są bardzo konsekwentne w swoim działaniu. W trybie całorocznych działań wspierają sąsiadów, organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży, niosą pomoc seniorom, organizują różnorodne warsztaty, a także są zawsze gotowe do promowania działalności kobiet, poprzez udział w festynach, konkursach i konferencjach. Pomimo wielu trudów w działaniu nigdy się nie poddają i udowadniają też kobietom z innych, lokalnych organizacji, że chcieć znaczy móc.

Powyższe 3 przykłady to tylko namiastka działań i inicjatyw, które podejmują kobiety na lubelskiej i polskiej wsi. Należy zauważyć, że kobiety, niezależnie od miejsca, w którym żyją, coraz chętniej realizują się nie tylko w sferze domowej, ale też edukacyjnej, społecznej i rozwojowej. Aktywność kobiet zmienia całe społeczności i pozytywnie wpływa na postrzeganie ich, jako mieszkanek wsi. Przyglądając się uważnie Paniom żyjącym na wsi, można łatwo zauważyć, że współczesna, kobieta na wsi, to często sołtyska, prezeska KGW, członkini NGO, przedsiębiorczyni lub rolniczka, posiadająca specjalistyczną i fachową wiedzę. Dawny stereotyp związany z postrzeganiem tej grupy społecznej, nieustająco ulega poprawie, a wszystko dzięki licznie podejmowanym aktywnościom. Ważne jest tylko, aby kobiece działania na wsi, były przemyślane i realizowane z uważnością oraz troską o dobro lokalnego świata. W XXI w. kobieta na wsi nie tylko „tańczy i śpiewa”. Dziś kobieta na wsi, chętnie się uczy i działa dla dobra lokalnego.

  


czwartek, 15 października 2020

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

 Niech MOC będzie z nami - kobietami! 

Drogie Kobiety na Wsi, życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. 

Pamiętajcie, że wieś należy do Was i inicjatywy na niej podejmowane też są w Waszych/Naszych rękach.

Myślę o Was ciepło... nie tylko dziś ale cały rok.

fot. pixabay.compiątek, 11 września 2020

Bezpłatne szkolenie dla KGW

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza KGW do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, którego głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.
Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. W ramach szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A 00-814 Warszawa
z dopiskiem: KSOW – KGW
lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl,
fax: 22 620 90 93.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. 

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem, dołączonym do niniejszego pisma.
Lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl

Formularz zgłoszeniowy

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Ruszył nabór wniosków do konkursu: PZU z Kulturą

Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.
Celem konkursu „Fundacja PZU z kulturą” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej, która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Nabór wniosków trwa do 30 sierpnia 2020r. 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie
od 15.10.2020 r. do 15.04.2021 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 15 000zł. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt w wysokości minimum 10%
wartości Dotacji.

Szczegóły: TUTAJ

Konkurs dla dzieci rolników

Dzieciaku, czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

- zrealizować kurs dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać kończący go test;
- pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy i zapisać dokumenty w formacie PDF;
- przesłać certyfikat oraz formularz na adres hulajnoga@krus.gov.pl do dnia 30 września 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl