piątek, 29 listopada 2019

Rekrutacja szkół do projektu "Ferie z ekonomią"

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów osobistych, realizowane w trakcie jednego tygodnia ferii zimowych. 


Projekt adresowany jest do uczniów klas VII i VIII oraz nauczycieli z tych szkół, w szczególności nauczycieli przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja szkół do projektu "Ferie z ekonomią" trwa od 27 listopada do 9 grudnia 2019 roku

ZASADY REKRUTACJI
Podstawą udziału w projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://forms.gle/oWf8Qm6GcpRtUyfEA oraz przesłanie go wraz z wymaganymi w „Regulaminie rekrutacji szkół podstawowych” załącznikami (list aplikacyjny oraz informacja o nauczycielu) na adres:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa
z dopiskiem: „Ferie z ekonomią 3”
Do udziału w projekcie mogą aplikować szkoły podstawowe zlokalizowane w gminach wiejskich lub obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich z terenu całej Polski.
Przy wypełnianiu formularza należy wskazać nauczyciela, który poprowadzi zajęcia w szkole oraz deklarowaną liczbę uczniów klas 7 i 8 (min. 12 osób, max. 18 osób), przy czym wskazane jest, aby był to nauczyciel przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 szkół podstawowych. W tym celu Fundacja dokona kwalifikacji w oparciu o odpowiednie wskaźniki ekonomiczne (tj. dochód ogółem na 1 mieszkańca w gminie oraz udział liczby klientów pomocy społecznej w stosunku do liczby ludności w gminie).
W ramach projektu Fundacja zapewnia m.in.:
 • szkolenie merytoryczne dla nauczycieli i studentów (wraz z pokryciem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych), które odbędzie się w dniach 3-5 stycznia 2020 roku w Warszawie;
 • sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela realizującego zajęcia pozalekcyjne oraz pokrycie kosztów jego dojazdu na szkolenie
 • wynagrodzenie studenta współprowadzącego z nauczycielem zajęcia pozalekcyjne;
 • sfinansowanie kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w gminie na czas prowadzenia zajęć w ferie;
 • materiały dydaktyczne dla uczniów (scenariusze zajęć, notesy, długopisy);
 • pokrycie kosztów dowozu uczniów na wizyty w banku i do przedsiębiorcy w czasie zajęć w ferie w wysokości do kwoty 400 zł brutto;
 • atrakcyjne nagrody w konkursach organizowanych w ramach projektu.
info: www.feriezekonomia.pl

sobota, 23 listopada 2019

KRUS: "BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim.
Zapraszamy do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl 
Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy wydrukować i przesłać do dnia 13.12.2019 r. na adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji,
al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
,
z dopiskiem „Szkolenie e-learningowe dla dzieci”. Spośród zgłoszeń wylosowanych zostanie 50 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi.
Szczegółowych informacji udziela również sekretariat Biura Prewencji, tel. 22 592 64 10

piątek, 22 listopada 2019

KONKURS FERIE Z PASJĄ 2020!

Weź udział w konkursie „FERIE Z PASJĄ” Do wygrania dofinansowanie indywidualnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Organizatorem programu jest Fundacja Ernst&Young (Fundacja EY).
Drodzy Opiekunowie!
Podobnie jak w zeszłym roku chcielibyśmy zaproponować pomoc w sfinansowaniu ferii zimowych dla dzieci i młodzieży objętych opieką zastępczą.
Planujemy dofinansować około 20 wyjazdów feryjnych dla dzieci w wieku 10 – 16 lat kwotą do 1000 zł/os. Chcemy, by były to wyjazdy samodzielnie przez Państwa wybrane, służące dzieciom – rozwojowi ich umiejętności, zainteresowań, nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, poszerzaniu wiedzy.
Co zrobić, aby wygrać:
Zadania dla dziecka:
 • Wypełnij swoją część formularza zgłoszeniowego
 • Wykonaj zadanie: Przygotuj choinkową ozdobę świąteczną do zawieszenia lub stroik świąteczny (do zawieszenia lub postawienia) utrzymane w charakterze eko-świąt, czyli korzystając z naturalnych elementów tj. drewno, patyczki, słoma, siano, liście, naturalne tkaniny, papier, wstążki, sznurek, dary lasu (np. szyszki), przyprawy.
  Dołącz do niej bilecik (małą, prostokątną karteczkę) z Twoim imieniem i wiekiem
Zadania dla opiekuna:
 • Wybierz wyjazd dla Twojego dziecka
 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu (pdf, 254kb)
 • Wypełnij formularz ferie z pasją 2020 z danymi swoimi i swojej rodziny. Dopilnuj, aby dziecko wypełniło swoją część formularza
 • Do dn. 29 listopada 2019 r. wyślij wypełniony formularz i pracę konkursową (pocztą i mailem (mailem tylko formularz zgłoszenia)). Koniecznie podpisane!
ADRES ORGANIZATORA KONKURSU:
FUNDACJA ERNST & YOUNG
RONDO ONZ 1
00-124 WARSZAWA
(decyduje data stempla pocztowego)
faks: 022 557 70 01 z dopiskiem „Do Fundacji EY”
e-mail: agata.skalec@pl.ey.com
Obserwuj naszą stronę internetową – wyniki konkursu ogłosimy do 6 grudnia 2020 r.! Przesłane prace konkursowe będą ocenione przez jury. Dofinansowanie otrzymają pracę o największej liczbie punktów.
Ze zwycięzcami podpiszemy umowy darowizny. Każdy z Państwa będzie zobowiązany do rozliczenia przyznanej kwoty, a dzieci do stworzenia „reportażu z ferii”. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak dzieci czuły się na wyjeździe, co robiły, co widziały, kogo ciekawego poznały.
Na pytania dotyczące konkursu odpowiemy pod numerem 022 557 66 93 lub 022 557 78 80 lub mailowo: agata.skalec@pl.ey.com
Źródło: https://www.ey.com/

czwartek, 21 listopada 2019

FAJNE GRANTY T-MOBILE - RUSZA KOLEJNA EDYCJA!

Właśnie rozpoczęła się trzecia edycja wyjątkowego programu Fajne Granty T-Mobile. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i sprawia, że mnóstwo młodych osób zaczyna fascynować się programowaniem. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Co można zdobyć? Nowoczesny sprzęt i bezcenną wiedzę!
Fajne Granty to program realizowany przez Fundację CoderDojo Polska i firmę T-Mobile Polska. Jego celem jest wsparcie inicjatyw i środowisk zajmujących się szerzeniem nauki programowania skierowanej do społeczności lokalnej. W ramach Fajnych Grantów można otrzymać środki i sprzęt, który pozwoli zrealizować zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii.
- W jednej z poprzednich edycji chłopcy z Łomży zrobili ekorobota – robota ze śmieci. Elementy, które na pierwszy rzut oka do siebie nie pasowały, po dołączeniu kilku części elektronicznych, które mogli kupić dzięki przyznanemu grantowi, przekształciły się w coś spektakularnego! - mówi Joanna Pawlak, Prezes Fundacji CoderDojo Polska.
Stwórz technologiczne pudełko!
Kto z nas nie lubi rozpakowywać pudełka, w którym kryje się coś ciekawego? Wyzwaniem, które czeka na uczestników tegorocznej edycji programu, jest wymyślenie scenariusza zajęć wraz z materiałami potrzebnymi do ich przeprowadzenia. Warunek konieczny: wszystko musi zmieścić się w jednym, niezbyt dużym pudełku! 
Aby zgłosić się do programu, wystarczy zebrać pasjonatów nowych technologii i wspólnie wymyślić scenariusz zajęć oraz stworzyć listę niezbędnych materiałów. Swój pomysł należy opisać w zgłoszeniu dostępnym na stronie www.fajnegranty.pl.
Następnie Komisja Grantowa, złożona z ekspertów z branży nowych technologii oraz przedstawicieli instytucji wspierających nowoczesną edukację, przydzieli środki na realizację najlepszych scenariuszy. Zadaniem laureatów będzie wypełnienie dwóch pudełek (o wymiarach 53x43x28,5 cm, wielkość walizki transportowej) sprzętem o wartości do 1000 złotych każde. Zawartość pudełek powinna być identyczna. Za pomocą materiałów z pierwszego pudełka uczestnicy konkursu będą realizować warsztaty, a drugi egzemplarz prześlą do siedziby Fundacji CoderDojo wraz z dokumentacją rozliczeniową, aby otrzymać zwrot kosztów. Wszystkie przesłane pudełka wezmą udział w drugim etapie rozgrywki.
Nadesłane Fajne Pudełka zostaną ocenione przez mentorów CoderDojo podczas zajęć z Ninja, czyli podopiecznymi Fundacji. Oceniane będą głównie dwa kryteria: innowacyjność oraz możliwość wykorzystania sprzętu już po zakończeniu programu grantowego. Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają zaproszenia na specjalne warsztaty w siedzibie partnera, firmie T-Mobile Polska.
- Fajne Granty to program, który zachęca uczestników do nauki kreatywnego myślenia i współpracy. Dzięki niemu powstanie solidna baza wiedzy, z której każdy będzie mógł skorzystać. Dla tych młodych osób to także szansa na podzielenie się swoją pasją ze światem i pokazanie, że programowanie może być dobrą zabawą i otwiera wiele możliwości rozwoju - podsumowuje Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej w T-Mobile Polska. – Jako firma technologiczna chcemy wspierać akcje i pomysły związane z kodowaniem, gdyż jednym z filarów naszej działalności jest digital responsibility. Troska o świadome korzystanie z nowych technologii i umiejętność wykorzystywania ich do rozwoju, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, jest dla nas niezwykle istotna.
Zgłoszenia do programu Fajne Granty T-Mobile przyjmowane są do 13.12.2019 r. poprzez stronę www.fajnegranty.pl.

środa, 20 listopada 2019

FIO EDYCJA 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
 1. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
 2. Priorytet Aktywni obywatele;
 3. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Najważniejsze informacje na temat konkursu:
 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;
 • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
 • maksymalna kwota dotacji – maksymalnie do 120 000,00 zł,
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
Więcej szczegółów znajdziecie w:
Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:
Szczegółowe pytania na temat programu FIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: FIO@niw.gov.pl
Źródło: niw.gov.pl

środa, 13 listopada 2019

Warsztaty szkoleniowe w Łowiczu

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na kolejne warsztaty w Łowiczu. Osobiście byłam tam dwukrotnie i polecam każdemu dla kogo działalność na wsi ma znaczenie.
 • Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJWięcej informacji
  Data warsztatuTermin zamknięcia naboru uczestników
  19-22 marca 2020 r.7 stycznia 2020 r.
 • Warsztat PLANOWANIE i REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH i PARTNERSTWWięcej informacji
  Data warsztatuTermin zamknięcia naboru uczestników
  6-9 lutego 2020 r.20 grudnia 2019 r.
 • Warsztat PROJEKT. I CO DALEJ? Więcej informacji 
  Data warsztatuTermin zamknięcia naboru uczestników
  23-26 kwietnia 2020 r.17 lutego 2020 r.
 • Szkolenie KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ. Więcej informacji
  Data warsztatuTermin zamknięcia naboru uczestników
  16 – 19 stycznia 2020 r.2 grudnia 2019 r.
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Ziemia. Dbajmy o nią wspólnie!


wtorek, 5 listopada 2019

Publikacja: „Sprawny, aktywny, potrzebny”

„Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym” to publikacja, która powstała w ramach projektu realizowanego przez partnerów z gmin Dzierżoniów, Cekcyn, Gniewino i Gogolin ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Cztery gminy i cztery oddalone od siebie województwa. Wiele podobnych problemów, ale i mnóstwo dobrych rozwiązań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym seniorów.

W publikacji zawarte zostały też najciekawsze inicjatywy z zakresu polityki senioralnej i działań oddolnych prowadzonych na rzecz seniorów na terenie gmin-partnerów projektu. 

Zachęcam do lektury! KLIK


info: ksow.pl

czwartek, 31 października 2019

I Ogólnopolski Kongres Gospodyń Wiejskich


Ogólnopolski Kongres Gospodyń Wiejskich to wyjątkowe wydarzenie adresowane do liderek kół i stowarzyszeń gospodyń wiejskich, mieszkanek wsi i gospodyń chcących założyć swoją działalność, a także kobiet, które chcą założyć koło i zostać animatorkami w swojej społeczności. Kongres skierowany jest do kobiet w każdym wieku.

Termin: 07.12.2019 r., Poznań
Koszt: 150zł/netto osoba
Zapisy: TUTAJ

Program Zjazdu Gospodyń Wiejskich: 
(godz. 10:00-17:00)

CZĘŚĆ I, Szkoleniowa

- Jak wziąć sprawy w swoje ręce i założyć koło lub stowarzyszenie gospodyń wiejskich? – ścieżka prawna i obowiązkowa dokumentacja
- W jaki sposób skutecznie pozyskiwać środki na działalność organizacji gospodyń – na co można przeznaczyć dotację i jak znaleźć alternatywne źródła finansowania?
- Jak rozmawiać ze sponsorami, pisać listy sponsorskie i prezentować swoją ofertę, by zachęcić przedsiębiorców do współpracy?
- Jak prawidłowo rozliczać dotacje na realizację zadań ustawowych koła i jak uniknąć błędów w przygotowaniu sprawozdania dla ARiMR?
- W jaki sposób przełożyć współdziałanie koła z instytucjami publicznymi i organizacjami niesamorządowymi na wszechstronną promocję kultury i tradycji regionu?
- Co muszą zawierać umowy z regionalnymi organizacjami i z podmiotami indywidualnymi oraz w jaki sposób rozwiązywać dylematy księgowo-finansowe?
- Za co odpowiadają poszczególne osoby w strukturze koła: prezes, zarząd, członkowie, na przykładzie konkretnych sytuacji podczas organizacji wycieczek, imprez integracyjnych, festynów czy pikników charytatywnych?

CZĘŚĆ II Konkursowo-artystyczna

Wystąpienie:
- Jak promować regionalne tradycje i własną działalność koła?
- Jak integrować środowisko wiejskie?
- Jak aktywizować lokalną społeczność?

- Prezentacja potraw, produktów i wyrobów artystycznych kół, które zgłoszą udział w konkursie
- Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
- Wspólna degustacja prezentowanych potraw
- Zakończenie: koncert chóruM

Info i szczegóły: www.kongres-kgw.pl