środa, 25 września 2019

VIII Jesienny Kiermasz

13 października 2019 r., w Końskowoli odbędzie się kolejna edycja Jesiennego Kiermaszu Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego. Jesienny Kiermasz to możliwość uzyskania fachowych porad, zakupienia pięknych roślin, a także liczne konkursy. Zachęcam do udziału!


Dokumenty do pobrania dla wystawców -> TUTAJ

Dotacja dla wszystkich KGW

KGW zarejestrowane w KRSie będą mogły otrzymywać środki na tych samych zasadach co KGW wpisane do Krajowego Rejestru KGW. W dniu 21 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17.09. zmieniające rozporządzenie w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 1794)

Celem zmiany przepisów jest dopuszczenie możliwości uzyskania pomocy finansowej przez wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w art. 35 ustawy. Wcześniej, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia wniosek o przyznanie pomocy mógł być złożony tylko przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i któremu w związku z tym wpisem został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON.


Dotychczasowa regulacja wykluczała zatem możliwość ubiegania się o pomoc finansową przez koło gospodyń wiejskich, jeżeli przypisany mu numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer REGON nie został nadany w związku wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (np.: działające w formie stowarzyszenia).


Jednocześnie projektowane rozporządzenie przewiduje, że koła gospodyń wiejskich, którym odmówiono przyznania pomocy finansowej w 2019 r., z powodu niespełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia, będą mogły w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia złożyć ponownie wniosek o przyznanie pomocy finansowej.

czwartek, 19 września 2019

Konkurs: "Kobieta Gospodarna Wyjątkowa"

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego organizuje I Wojewódzki Konkurs pod nazwą „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”
Wydarzenie skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich i kobiet działających w Stowarzyszeniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich odbędzie się 29 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie i rozpocznie się o godzinie. 12.

Ideą konkursu jest ukazanie potencjału kobiet polskiej wsi, prezentacja sekretów kulinarnych oraz sztuki ludowej. Panie staną do udziału w 3 konkursach – Skarbczyk kulinarny, Ręką czarowane i Sztuka Ludowa.  Jurorzy wybiorą najlepsze potrawy tradycyjne i najpiękniejsze rękodzieło. Z kolei o Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego i Nagrodę Publiczności Koła Gospodyń Wiejskich zmagać się będą w kategoriach na najlepszy występ artystyczny i występ kabaretowo-teatralny.

W programie znajdą się prelekcje poświęcone kobietom oraz możliwościom wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W programie nie zabraknie też występów artystycznych oraz degustacji potraw i produktów regionalnych.

W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem przedłużamy termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do dnia 24 września do godziny 14.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN KONKURSU „RĘKĄ CZAROWANE" (pobierz)
REGULAMIN KONKURSU „SKARBCZYK KULINARNY” (pobierz)
REGULAMIN KONKURSU „SZTUKA LUDOWA” (pobierz)
Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

środa, 4 września 2019

Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Kół Gospodyń Wiejskich, opracowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramachprojektu „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

W ostatnich latach zauważa się większą aktywność kół gospodyń wiejskich. Jak się okazuje panie, a coraz częściej również panowie, zrzeszający się w lokalnych KGW, napotykają sporo problemów – poczynając od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich statutowych celów, aż po trudności związane z formalno-prawnymi aspektami prowadzenia koła. Mimo tych przeciwności Koła Gospodyń Wiejskich nie poddają się i starają się sprostać nowym wyzwaniom, dostosowując swoją działalność do zmieniającego się stylu życia na polskiej wsi, mając ogromny wpływ na jej rozwój.
Przygotowany poradnik jest materiałem pomocniczym dla już działających, jak i nowych, dopiero założonych kół, w którym znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły jeszcze prężniej rozwijać swoją działalność. Poradnik zawiera informacje z poniższej tematyki:
  • dziedzictwo kulinarne w kontekście lokalnych, regionalnych produktów – w tym rozdziale znajdują się odpowiedzi na takie pytania, jak: jakie znaczenie mają produkty regionalne i tradycyjne w budowanie dziedzictwa danego regionu? jak wyszukiwać takie produkty? jak potwierdzać ich tradycyjność?
  • krajowe i europejskie systemy jakości – w tym dziale została zebrana niezbędna wiedza dotycząca możliwości udziału w systemach jakości żywności, procedur rejestracji i  wymagań, jakie muszą być spełnione przy certyfikacji produktów w danym systemie.
  • wprowadzanie na rynek żywności przez rolników – w tym rozdziale została omówiona możliwość sprzedaży przez rolników swoich produktów.
  • krótkie łańcuchy dostaw żywności – koła gospodyń wiejskich są naturalnym ogniwem krótkich łańcuchów dostaw, stąd w poradniku została wyjaśniona definicja i system funkcjonowania takich łańcuchów.
  • promocja organizacji takich jak koła gospodyń wiejskich – w poradniku zostały przedstawione podstawowe narzędzia i możliwości komunikacji i promocji, które koła mogą wykorzystywać w swojej działalności, by jeszcze lepiej się promować przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych m.in. zachowania praw autorskich itp.
  • formalno – prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich – ta część poradnika prezentuje wszystkie możliwe ramy prawne, w których mogą działać KGW, również grupy, które chcą założyć nowe koła, znajdą w tym rozdziale podpowiedź jak to zrobić w poszczególnych systemach.
  • współpraca z innymi podmiotami i poszukiwanie funduszy dla KGW – ostatnia część poradnika poświęcona jest wskazaniem podmiotów, u których koła mogą szukać wsparcia swojej działalności, zarówno w ramach współpracy, jak również finansowego.
Poradnik jest rozszerzeniem i uzupełnieniem szkoleń dla KGW, które odbyły się 7 województwach w okresie lipiec – sierpień 2019 r.