poniedziałek, 17 czerwca 2019

Szkolenia dla (niektórych) KGW

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna nabór na szkolenia dla członkiń KGW w ramach kolejnej edycji operacji: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich". Są one skierowane do KGW z województw: małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.

Szkolenia odbędą się w okresie lipiec-sierpień. Tematyka szkoleń obejmie m.in. krajowe i unijne systemy jakości żywności, krótkie łańcuchy dostaw, źródła finansowania, możliwe formy prawne dla funkcjonowania KGW czy wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocję organizacji oraz produktu.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA KGW TRWA DO 10 LIPCA 2019


Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

Forumlarz oraz ramowy program szkoleń dostępne tutaj: EDYCJA 2019

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem.

TERMINY SZKOLEŃ WEDŁUG WOJEWÓDZTW


  • Opolskie – 31 lipca 2019r. (Łosiów)
  • Małopolskie – 1 sierpnia 2019r. (Karniowice)
  • Świętokrzyskie – 2 sierpnia 2019r. (Modliszewice)
  • Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra)
  • Wielkopolskie – 9 sierpnia 2019r. (Poznań/Sielinek)
  • Warmińsko-mazurskie – 26 sierpnia 2019r. (Olsztyn)
  • Mazowieckie – 27 sierpnia 2019r. (Poświętne)

info: www.efrwp.pl

Prosty sposób na komary!

Z cyklu, w sieci znalezione...