sobota, 24 marca 2018

Projekt dla młodych osób z lubelskiego


Fundacja "ECO" zaprasza osoby należące do grupy NEET, do udziału w projekcie "Mobilni na rynku pracy". W projekcie mogą brać udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
- nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (Uczestnikami nie mogą być studenci studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych I,II i III stopnia),
- nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
- osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat (wiek Uczestnika liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie),
- osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

50 % Uczestników Projektu będą to osoby należące do przynajmniej jednej z poniżej wymienionych grup:
- osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pieczę zastępczą;
- osoby z niepełnosprawnością;
- osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji. osoby które ukończyły edukację na poziomie gimnazjum lub niższym i nie uczestniczą w dalszym kształceniu ani szkoleniu
- osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną rozumie się osobę, która w zależności od wieku: Młodzież (do 25 lat) – pozostaje osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, Dorośli (25 lat lub więcej) pozostaje osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).


Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje trzy obligatoryjne, następujące po sobie etapy:

Etap I – Przygotowanie do mobilności

Etap II – Pobyt za granicą

Etap III – Aktywizacja po powrocie do kraju

Uczestnicy/czki Projektu zostaną podzielni na pięć średnio 10 osobowych grup. Wszystkie szkolenia, a także etap mobilności ponadnarodowej, będą realizowane w podziale na powyższe grupy. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą zobowiązane do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w Projekcie, w tym do 60-dniowego pobytu poza granicami kraju.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/czki Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie. W trakcie pobytu za granicą Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Udział w stażu jest bezpłatny, Realizator Projektu pokrywa koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu. 60 dniowy staż we Włoszech jest niepowtarzalną możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, poznania kultury, historii, nowych osób.

poniedziałek, 19 marca 2018

Bezpłatne warsztaty dla Sołtysów i Sołtysek

Komisja Europejska w Polsce zaprasza na warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem konsultacji społecznych. Zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – do poniedziałku 16 kwietnia.

Miejsce: Warszawa, ul. Jasna 14/16a, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
Termin: 18 kwietnia 2018 r., godz. 10.00-17.00
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, przy wsparciu Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało warsztaty biorąc mając na uwadze, że:
- sołectwa, jako jednostki pomocnicze gminy, podlegają intensywnym zmianom w zakresie funkcjonowania, realnych możliwości wpływu na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich; 
- jednostki pomocnicze stanowią naturalny obszar samoorganizacji mieszkańców;
- mieszkańcy potrzebują wsparcia sołtysów i sołtysek w skutecznym i efektywnym wpływaniu na politykę samorządu gminnego.

Warsztaty zostały przygotowane, aby:
- doceniając rolę sołtysów i sołtysek w rozwoju samorządności 
- wspierać rozwój ich kompetencji w następujących obszarach:
a) wykorzystania zapisów prawa,
b) zbieranie informacji wśród mieszkańców (procedury, narzędzia) i przekazywanie władzom gminnym stanowisk i opinii opartych na pozyskanej wiedzy.

Do udziału zapraszani są sołtysi i sołtyski, którzy są zainteresowani zwiększeniem wpływu mieszkańców na funkcjonowanie samorządu. Zainteresowani są proszeni o wypełnienie formularza zgłoszeniowego - do 16 kwietnia 2018 r.

Warsztaty poprowadzą: Karol Mojkowski oraz dr Anna Przybylska.

PROGRAM

PS. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zwróci uczestnikom warsztatu koszt podróży (na podstawie dokumentu podróży). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o zakwalifikowaniu się na warsztaty.

info: ec.europa.eu

wtorek, 13 marca 2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY

STWÓRZ PRZEPIS DO „KULINARNEJ BIBLII POLSKICH POTRAW TRADYCYJNYCH”
Kuchnia polska jest niezwykle zróżnicowana i zakorzeniona w tradycji. To właśnie Koła Gospodyń Wiejskich są skarbnicą wiedzy o daniach lokalnych, ich tradycji i związku z regionem. Chcąc rozsławiać na całą Polskę, ale również i świat, tradycyjną kuchnię polską, serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez kwartalnik „mojaWieś”.

Weź udział w największym konkursie kulinarnym. Pochwal się przepisem na lokalną potrawę. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy konkurs@mojawies.pl
Czas na przesyłanie zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.
Uwieńczeniem konkursu będzie uroczysta Gala Finałowa, do udziału w której zakwalifikują się autorzy 16 najlepszych potraw. Na laureatów najlepszych przepisów czeka wiele atrakcyjnych nagród. Dla 16 finalistów, organizator konkursu – Spółka Rabat Rolniczy – ufundował liczne nagrody niespodzianki. Wszystkie zgłoszenia, wyłonione przez jury, zostaną opublikowane w „Kulinarnej Biblii Polskich Potraw Tradycyjnych”.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin dostępne są na portalu mojaWieś.pl

poniedziałek, 12 marca 2018

placuszki - racuszki

Zgodnie z życzeniem jednej z Was podsyłam sprawdzony przepis na racuchy. Mam go od mojej prababci i szczerze mogę polecać dalej. Jako, że wykonanie jest proste i szybkie, radość domowników jest osiągana w kilkadziesiąt minut. No to do dzieła!

Składniki:
3 szklanki mąki
1 jajo
1,5 szklanki ciepłego mleka
0,5 dkg drożdży
1 łyżeczka cukru
0,5 łyżeczki soli
cukier puder do posypania

Wykonanie:
Robimy rozczyn z 0,5 szklanki mleka, 1 łyżeczki cukru, 2 łyżek mąki i z drożdży. Jak on nam wyrośnie dodajemy resztę składników. Całość odstawiamy w ciepłe miejsce do całkowitego wyrośnięcia ciasta. Smażymy na oleju, a następnie odsączamy na papierze kuchennym. Po ostudzeniu posypujemy cukrem pudrem. 

Na koniec jesteśmy zmęczone więc życzymy wszystkim smacznego, a same udajemy się na wygodną kanapę w celu doznania chwilowego relaksu ;-)

niedziela, 11 marca 2018

Dzień Sołtysa i Sołtyski


Z okazji Dnia Sołtysa (i Sołtysek też) przygotowałam kilka informacji:

- Sołtys to przedstawiciel wiejskiej społeczności lokalnej
- liczba Sołtysów i Sołtysek jest dość okazała - aktualnie wynosi 40 382 osob
- liczba Sołtysek w Polsce to ponad 14 322 tys. kobiet, ilość ich stale wzrasta
- w 1958 r. odsetek Sołtysek wynosił 0,8% kobiet, dziś jest ich 35,5% 
- najwięcej Sołtysek jest w województwie zachodniopomorskim
- średni wiek Sołtysów i Sołtysek plasuje się w granicach 40 - 70 lat
- Sołtysi i Sołtyski posiadają najczęściej wykształcenie średnie
- głównym źródłem ich utrzymania jest dochód z gospodarstwa rolnego lub renta/emerytura
- Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa
- uprawnienia Sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy

Zadania Sołtysów i Sołtysek:
- reprezentacja sołectwa na zewnątrz,
- organizacja zebrań wiejskich,
- realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa,
- pobór podatków: rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
- uczestnictwo w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
- udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Z tej okazji przekazuję również wszystkim Sołtyskom i Sołtysom krótkie życzenia. Niech energia i zapał do realizacji celów społeczności lokalnych Was nie opuszcza. Stawiajcie czoła nowym wyzwaniom. Niech sprawowana funkcja przynosi Wam zadowolenie, a sympatia mieszkańców i satysfakcja z wykonywanej pracy towarzyszy Wam każdego dnia. 
Z pozdrowieniami,
kobietanawsi.pl
(córka Sołtyski)

czwartek, 8 marca 2018

Kobieta z motywacją!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, mam dla Was prezent wyjątkowy i trochę nieszablonowy. Specjalnie na tą okoliczność przygotowałam prezentację kolejnej fantastycznej Kobiety na Wsi. Tą wyjątkową osobą jest Zdzisława Bożena Deniszczuk z powiatu chełmskiego, na Lubelszczyźnie. Osoba, która bardzo aktywnie i wielopłaszczyznowo działa na rzecz swojego środowiska lokalnego. Drogie Panie, mam nadzieję, że ten "prezent" doda Wam wiary w siebie i zainspiruje do dalszych działań na wsi i dla wsi. Także usiądźcie wygodnie i celebrujcie chwilę z inspiracją płynącą od Zdzisławy Bożeny.
W dokumentach Zdzisława. Dla znajomych i przyjaciół Bożena. Moja aktywność na wsi to przede wszystkim integracja środowiska wiejskiego, propagowanie zdrowego stylu życia, tradycji i kultury wsi poleskiej, spotkania służące wymianie informacji i doświadczeń, wolontariat oraz obrona interesów mieszkańców wsi. Poza tym prowadzę z rodziną gospodarstwo rolne i Gospodarstwo Agroturystyczne "Chutor Deniszczuki", w Wólce Tarnowskiej (powiat chełmski). Realizuję się również w ramach Stowarzyszenie "Ziemia Chełmska". 
Działam ponieważ lubię ludzi. Uważam, że jeśli posiadam wiedzę czy doświadczenie i może to komuś pomóc, to mam obowiązek moralny to spożytkować dla dobra innych ale i dla własnej satysfakcji. Jest też tak, że ciągle poznaję nowych ludzi, a każdy poznany człowiek to kolejne doświadczenia, wiedza i pomysły do działania.

Największym wyzwaniem w podejmowaniu działalności jest dla mnie poziom zadowolenia uczestników wydarzeń, które organizuję. Lata pracy na rzecz środowiska wiejskiego powiatu chełmskiego, setki osób uczestniczących w spotkaniach i eventach, dały mi poczucie, że to, co robię jest potrzebne.

Na co dzień współpracuję z instytucjami i osobami o podobnych celach działania. Są to samorządowcy różnych szczebli, lekarze, parafie, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy, instytucje oświatowe i kulturalne, policja, strażacy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, specjaliści od wizerunku i reklamy, media - prasa , radio, portale internetowe. a sama prowadzę kilka kont i blogów w mediach społecznościowych. Ostatni pomysł to "chłopska tv" na portalu FB, która zebrała już 55 tys. polubień moich postów.
Życie na wsi jest czymś najlepszym, co mnie w życiu spotkało. Swoją drogą najpierw robiłam wszystko, aby z tej wsi wyjść - studia na Uniwersytecie Warszawskim, praca w mieście... Po kilkunastu latach wróciłam z rodziną na wieś i to był dobry wybór. Synowie nauczyli się pracy na roli, pokory i cierpliwości jaką niesie praca rolnika. Dzisiaj wszyscy ukończyli studia, pracują w mieście ale to tutaj na wsi mają swoją bazę i potencjał. Są w każdy weekend, urlop i "rolnikują". Gospodarstwo rolne jest naszym zakładem pracy od ponad dwudziestu lat. Stawiamy także na alternatywne źródło dochodu, którym jest agroturystyka. Życie na wsi jest źródłem pomysłów, wyzwala kreatywność, choć jak wiadomo, na efekty wiejskiego życia i pracy trzeba czekać rok lub więcej, a nie miesiąc, jak w pracy na etacie. Jednak dokonałam wyboru dawno temu i nie żałuję.
Moją pasją jest działalność społeczna i prowadzenie agroturystyki. W ramach działalności społecznej organizuję konferencje prozdrowotne, wycieczki edukacyjne, imprezy integracyjne. Prowadzę warsztaty kulinarne z kuchni bezglutenowej i regionalnej. Staram się aktywizować panie z gmin powiatu chełmskiego. Wyszukuję młode talenty i promuję na organizowanych przeze mnie wydarzeniach. Największą imprezą, jaką wymyśliłam pięć lat temu, jest Powiatowy Bal Chłopski, który stał się elementem promocji środowiska wiejskiego w naszym powiecie i jest to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Drugą moją pasją jest nasza agroturystyka. Kilka lat temu, kiedy zaczynaliśmy, mało kto wierzył w sukces tego przedsięwzięcia. Dzisiaj jesteśmy jedynym miejscem na mapie powiatu chełmskiego i jednym z nielicznych w województwie lubelskim, gdzie bezglutenowi mogą bezpiecznie i zdrowo spędzić urlop. Od pięciu lat posiadamy certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Bezglutenowi goście z kraju i ze świata przyjeżdżają do Wólki Tarnowskiej. W konkursie Marszałka Województwa Lubelskiego zdobyliśmy 1 miejsce za "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim", w kategorii najbardziej innowacyjny produkt turystyki wiejskiej (kuchnia bezglutenowa). A ogólnopolski miesięcznik ludzi przedsiębiorczych "Agro" przyznał nagrodę "Kwatera na medal".

Najwięcej radości daje mi moja rodzina - trzej synowie i mąż. To oni nadają sens mojemu życiu. Dzięki nim mam siłę i motywację do działalności społecznej agroturystycznej. Przytoczę tu mądrości mistrza motywacji Ziga Ziglara: "Ludzie często mówią, że motywacja mija. Kąpiel też. Dlatego zaleca się ją brać codziennie". I druga : jeśli o tym marzysz, możesz to osiągnąć." Marzyłam, marzyłam, planowałam, pracowałam i efekty pojawiły się same.
Sensem życia na wsi jest dla mnie życie zgodnie z rytmem pór roku. Zimą sarny, łosie i jelenie widzę z okien kuchni i jadalni, wiosną wróble i szpaki wdzierają się do domu swym świergotem ale kocham czas kwitnienia mniszka i kaczeńców, bzów, potem malw, piwonii i słoneczników. Dorobkiem mojego życia na wsi są kontakty z ludźmi, ich przychylność, sympatia i chęć współpracy. Często słyszę - ty wymyślaj i załatwiaj, a my ci pomożemy. Takie słowa są dla mnie wielką nagrodą.

Drogie Kobiety, pamiętajcie, że każda z Was jest ważna. Musicie być silne i zdeterminowane. Jeśli macie serce do życia na wsi, to dacie radę. Pamiętajcie, że w środowisku wiejskim nikt nie jest anonimowy. Każda nowa kobieta, która pojawia się na wsi - jako np. żona rolnika - o tym wie . Dlatego tak ważna jest integracja naszego środowiska, to daje nam poczucie solidarności i niesie wsparcie sąsiadów w trudnych chwilach. Pamiętajcie też, że w pracy społecznej trzeba zwracać uwagę na ludzi. Warto nauczyć się słuchać innych. Czasem w sytuacjach najmniej oczekiwanych wyłania się pomysł na działanie. Innym razem robi się burze mózgów i nic. Najważniejsze to mieć cel. Dobrze wytyczony jest już w połowie osiągnięty. 

---
Kobiety i Dziewczyny, po takiej dozie inspiracji od Zdzisławy Bożeny - bierzmy sprawy w swoje ręce, wyznaczajmy CELE, podejmujmy działania i integrujemy się. Pamiętajcie, że jesteście wspaniałe i wyjątkowe nie tylko w Dzień Kobiet ale każdego dnia! 
Z mocą serdeczności - KnW - www.kobietanawsi.pl

poniedziałek, 5 marca 2018

Wygraj prezent na Dzień Kobiet

Miłe Kobiety, z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet mam dla Was mały konkurs. Do wygrania jest piękna i kobieca niespodzianka z różanym motywem, który widzicie poniżej. By móc wygrać nagrodę należy udostępnić ten wpis na swoim profilu na portalu Facebook, a także w komentarzu pod nim na FB dokończyć zdanie "Moją Kobiecą MOCĄ jest...". Wśród osób biorących udział w konkursie zostanie wyłoniona losowo osoba, która otrzyma nagrodę. Konkurs trwa do 10 marca, do godz. 20:00. Informację o zwyciężczyni znajdziecie na profilu Kobieta na Wsi na FB. Do dzieła!czwartek, 1 marca 2018

Ruszyła rekrutacja na 17 Maróz

Uwaga, już wystartowała rekrutacja na tegoroczne, 17ste już spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich. Byłam już na kilku z nich i z całego serca polecam Wam udział w tym wydarzeniu. Czas na wypełnienie formularza rekrutacyjnego macie tylko do 18 marca.
Wspólne działanie sąsiadów, mieszkańców, obywateli, ich zbiorowy wysiłek na rzecz rozwiązywania problemów i budowania lepszego życia mają na wsi długą tradycję. Aktywne społecznie osoby łączy pasja i zaangażowanie, są otwarte i konsekwentnie dążą do celu. Czy zawsze skutecznie? Czy osiągają to co zaplanowały? Niestety nie zawsze. Sukcesy uskrzydlają. Porażki prowadzą do zniechęcenia i zwątpienia we własne siły. Trudno się pozbierać i zacząć od nowa.
Na XVII spotkanie w Marózie, Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw. W tym roku nazwano je Akademią Skutecznego DziałaniaSkutecznego, czyli prowadzącego do osiągania założonych celów i pozwalającego unikać niepowodzeń. Aby tak się stało, musimy dobrze określić do czego dążymy, pozyskać aprobatę i wsparcie lokalnej społeczności, zjednać sobie sojuszników oraz przekonać do siebie przeciwników. I jeszcze dużo dużo więcej… ale o tym poniżej.
W trakcie Spotkania na zajęciach i warsztatach będzie można porozmawiać o tym, jak wpływać na lokalną politykę społeczną, jak budować wizerunek organizacji, jak wzmacniać tożsamość społeczności w oparciu o pamięć i historię, jak podejmować decyzje w sytuacji konfliktu interesów. Pokazane będą rozmaite narzędzia i umiejętności (technologiczne, prawne, komunikacyjne) przydatne w rozwiązaniu konkretnych problemów.
Sporo miejsca poświęcono zbliżającym się wyborom do samorządu – będzie okazja rozmawiać o roli radnych, wójtów i burmistrzów.
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zapraszają uczestników do przedstawienia zrealizowanych przez siebie z powodzeniem inicjatyw. Osobom, które chcą opowiedzieć innym o działaniu, z którego są szczególnie zadowolone i dumne, organizatorzy pomogą przygotować krótką prezentację.
W formularzu rekrutacyjnym prosi się by zgłaszać swoje inicjatywy z dowolnych obszarów: edukacji nieformalnej, kultury, ekologii, dziedzictwa kulturowego, problemów społecznych, sportu itd. 
Jak co roku – w Marózie nie zabraknie również gier, zabaw, filmów oraz muzyki. A nade wszystko, ciekawych oraz pełnych energii ludzi! 
Formularz rekrutacyjny jest dostępny: TUTAJ
Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
info. FWW.org.pl

Projekt "Kobieta Przedsiębiorcza"

Fundacja "ECO" realizuje na terenie woj. lubelskiego projekt pt. Kobieta przedsiębiorcza. 

Cel główny projektu: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 kobietom pozostającym bez pracy, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 kobietom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 31.05.2019r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w projekcie:
- Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane każdej Uczestniczce projektu (50 kobiet) włączonej do projektu:
- Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” realizowane na poziomie podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Tematyka zajęć: podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie księgowości, podstawy marketingu i eMarketingu, prawo pracy i prawo podatkowe, finanse działalności i poszukiwanie obszarów zbytu.
- Doradztwo indywidualne realizowane na poziomie podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Tematyka: doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
- Przyznanie  bezzwrotnej dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Każda z kobiet, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (ok. 23 398 PLN). Wsparcie wypłacone zostanie jednorazowo. Wsparcie pomostowe po zarejestrowaniu działalności gospodarczej udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. W ramach wsparcia pomostowego Uczestniczka otrzyma finansowe wsparcie pomostowe wypłacane każdej z 40 kobiet objętych dotacją. Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy w wysokości do 1 000 zł / m-c, niefinansowe wsparcie pomostowe dla każdej z 40 kobiet objętych dotacją.Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnego doradztwa księgowego (4 godziny zegarowe x 40 osób) oraz doradztwa prawnego (4 godziny zegarowe x 40 osób).

Dodatkowe wsparcie dla Uczestniczek Projektu:
– zwrot kosztów dojazdu podczas zajęć wsparcia szkoleniowo – doradczego,
– wyżywienie oraz poczęstunek podczas zajęć wsparcia doradczo – szkoleniowego
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Fundacją „ECO”
ul. Wrotkowska 2; 20-469 Lublin, tel. 506 453 515 , 500 162 454