środa, 31 lipca 2019

"Ze wsią mi po drodze"

Fundacja Gala Biegów Ultra oraz małopolska ARiMR zapraszają do czynnego udziału w święcie sportu i wsi, które już w najbliższy weekend odbędzie się w Parku Jordana w Krakowie. 

wtorek, 30 lipca 2019

BIOEXPO – Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych

BIOEXPO Warsaw to nowe wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dedykowane branży ekologicznej. Podczas targów, w jednym miejscu i czasie, spotkają się czołowi wytwórcy i dystrybutorzy, z kupcami, właścicielami sklepów specjalistycznych i hurtowni spożywczych i wielobranżowych, by w dogodnej atmosferze, nawiązywać i rozwijać kontakty handlowe oraz dyskutować o aktualnej kondycji branży i perspektywach jej rozwoju. BIOEXPO to impreza o charakterze B2B, jeden dzień targowy (11.10 – piątek) będzie przeznaczony tylko dla klientów biznesowych, a sobota (12.10) i niedziela (13.10) będą również otwarte dla odbiorców końcowych. Naszą ambicją jest, aby BIOEXPO stało się najważniejszą imprezą branży bio w Europie Środkowo-Wschodniej.

Idea targów:
wydarzenie dedykowane produktom certyfikowanym
biznesowy charakter
obecność na targach kupców z polskich sieci handlowych i wiodących dystrybutorów obecnych w Polsce
platforma spotkań branżowych i możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z klientami z Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu – program Hosted Buyers oraz zorganizowane grupy odwiedzających z zagranicy
matchmaking – zaaranżowane spotkania kupiec – sprzedawca
kompleksowa prezentacja całego procesu produkcji eko, od rolnika do finalnego produktu

Szczegółowe info znajdziesz na stronie -> https://bioexpo.pl/o-targach/

piątek, 26 lipca 2019

Już w niedzielę wybory do izb rolniczych!

Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do izb rolniczych, które są samorządem rolniczym.  W całej Polsce wybory będą odbywały się w g. 8:00 - 18:00.

Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wyborach, mają wszyscy członkowie danej izby. Na mocy ustawy są nimi wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe. 
– Jedynym organem uprawnionym do sporządzenia spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w wyborach jest gmina, która sama decyduje – w oparciu o przepisy ustawy i własną ewidencję – kto winien się znaleźć w spisie uprawnionych do głosowania. W związku z tym wszelkie uwagi w tym zakresie należy kierować do właściwego urzędu gminy. Warto również wcześniej sprawdzić, czy nasze nazwisko figuruje w spisie uprawnionych do głosowania. Spis ten będzie udostępniony wcześniej do wglądu w danym magistracie – informuje Grzegorz Wysocki, dyrektor Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Warto także zwrócić uwagę, że jeśli rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, będzie uprawniony do głosowania w każdej z nich. Chociaż, jak zauważa Grzegorz Wysocki, rolnicy często nie korzystają z możliwości głosowania w kilku gminach i ograniczają się jedynie do tej macierzystej, co wpływa na niską frekwencję.

info: 
www.tygodnik-rolniczy.pl

środa, 10 lipca 2019

A może Holandia?

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji  pn. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Wyjazd studyjny pozwoli na:
-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania  grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie Holandii
-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich
-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii  dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego
-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wyjazd skierowany jest do osób z obszaru całej Polski:
-przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
-rolników lub grupy rolników;
-posiadaczy lasów;
-naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych; uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
-przedsiębiorców;
-podmiotów doradczych.
-konsumentów i ich organizacji;
-jednostek samorządu terytorialnego;
-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze łańcucha żywnościowego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lipca br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl, www.lgdowocowyszlak.pl, www.zielonypierscien.eu

W razie jakichkolwiek pytań należy się kontaktować z Panią Wiolettą Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa (pobierz)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

info: lubelskie,ksow,.pl

wtorek, 9 lipca 2019

Konkurs: Na Wsi Najlepiej

Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej – będą to laureaci II edycji konkursu „Na wsi najlepiej”. Szukamy ludzi umiejących wykorzystać magię polskiej wsi do budowy własnej oryginalnej oferty – począwszy od bazy noclegowej, przez warsztaty i zajęcia edukacyjne, gry terenowe, menu oparte na lokalnych produktach, aż po organizację cyklicznych wydarzeń nawiązujących do tradycji wsi.
Z atrakcyjnymi miejscami i usługami świadczonymi przez laureatów konkursu będziesz mógł zapoznać się na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych. Celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie drugiej edycji katalogu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Mamy nadzieję, że doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi będą dla innych cennym drogowskazem rozwoju i wprowadzania w życie własnych pomysłów.
Zwycięzcy konkursu otrzymają statuetki, a wszyscy laureaci dyplomy z nadanym tytułem „dobrej praktyki” w roku 2019. Każdy z wyróżnionych zaprezentuje się w albumie, który zostanie wydany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Wszystkie nagrodzone miejsca i atrakcje będą odwiedzane przez profesjonalnych fotografów i blogerów turystycznych. Zdjęcia i relacje będą na bieżąco publikowane w serwisie nawsinajlepiej.polska.travel w zakładce Aktualności. Zdjęcia z sesji fotograficznej pozostaną także do dyspozycji zwycięzców.
Informacje dotyczące konkursu można znaleźć TUTAJ

poniedziałek, 1 lipca 2019

VII Letnie Pokazy Czereśniowe

Letnie Pokazy Czereśniowe są odpowiedzią na potrzebę producentów chcących pogłębić swoją wiedzę na temat uprawy czereśni i produkcji wysokiej jakości owoców. Są one organizowane od 2009 r. co dwa lata.Każda edycja Letnich Pokazów Czereśniowych budziła duże zainteresowanie producentów czereśni z kraju oraz z zagranicy. Każdej z nich towarzyszyła wystawa środków do produkcji.
Wszystkich zainteresowanych uprawą czereśni i produkcją owoców deserowych tego gatunku zapraszam do udziału w Letnich Pokazach Czereśniowych, które odbędą się w dn. 21 lipca, w Samborcu koło Sandomierza. Szczegółowe informacje i rejestracja są dostępne TUTAJ

info: pokazyczeresniowe.pl

XXII Święto Róż 2019

Miłośników natury, kwiatów, ogrodnictwa zapraszamy na coroczne XXII Święto Róż organizowane od lat w Końskowoli. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 lipca.