środa, 2 maja 2018

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzisiejszy dzień 2 maja to idealna okazja, by uczcić Biało-Czerwoną poprzez wywieszenie flagi państwowej w obejściu swojego domu, a także w oknie lub na balkonie swego mieszkania. 
Flaga Polski jest z nami Polakami, we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie ważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Miłość do barw narodowych oznacza prezentowanie ich zgodnie z tradycją i honorem. Poniżej lista zasad dotyczących korzystania z flagi opracowanych przez MSWiA.

ZASADY KORZYSTANIA Z FLAGI RP:
• Flaga  lub  banner  eksponowane  publicznie  muszą  być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.

• Weksylia  mogą  pozostawać  na  maszcie  od  świtu  do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.

• Na  terenie  RP  flaga  państwowa  Rzeczypospolitej  Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.  Jeśli  eksponuje  się  na  masztach  więcej  flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

• W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest  do  połowy  masztu.  Na  maszt stojący  wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy  wysokości. Wieczorem  podnosi  się  ją  na  szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.

• Nie  powinno  się  podnosić  i  wywieszać  weksyliów  w  dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.

• W  czasie  burzy,  bardzo  silnego wiatru  lub  śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.

• Flaga  nigdy  nie  może  dotknąć  podłogi,  ziemi,  bruku  lub wody.

• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.

• Flagą  nie  można  przykryć  pomnika  lub  tablicy  pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi  na  odpowiednich  podstawach  lub  stojakach  należy umieścić  po  lewej  stronie  pomnika  (dla  patrzącego  na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.

• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.

• Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać  żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

• Powszechny  stał  się  zwyczaj  umieszczania  na  barwach narodowych  nazw  miejscowości,  z  których  przyjeżdżają kibice na zawody sportowe  (na przykład w skokach narciarskich), aby  jednak  nie  naruszać  zasad,  powinny  to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.

• Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz