wtorek, 17 kwietnia 2018

Bezpłatne warsztaty dla KGW: „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem"

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do udziału w warsztatach w ramach operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem". Operacja skierowana jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego.
Dla uczestników przewidziane są dwudniowe, bezpłatne warsztaty w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie (województwo zachodniopomorskie) w następujących terminach:
  • 10-11.05.2018 r.: dla KGW z województwa dolnośląskiego (10 osób)
  • 12-13.06 2018 r.: dla KGW z województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (12 osób)
  • 14-15.06 2018 r.: dla KGW z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (12 osób)
  • 26-27.06.2018 r.: dla KGW z województwa lubelskiego i podkarpackiego (12 osób)
  • 28-29.06.2018 r.: dla KGW z województwa śląskiego i łódzkiego (12 osób)
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu unijnych i krajowych systemów jakości żywności. Uczestnicy warsztatów poszerzą wiedzę nt. dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, dowiedzą się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności oraz wymienią się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania lokalnych produktów. Poznają również możliwości legalnej sprzedaży lokalnej żywności w  ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Poruszona zostanie również tematyka żywienia funkcjonalnego i wykorzystania w nim lokalnych zasobów kulinarnych. Warsztaty kulinarne poprowadzą znani szefowie kuchni.

Do udziału w operacji należy zgłosić się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na TUTAJ, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku. Formularz może zostać przesłany w formie skanu na adres mailowy: ekozdron@efrwp.com.pl

Ramowy program warsztatów:

Dzień I
09:00 - 10:00 Przywitanie oraz przedstawienie przez członków KGW informacji o swoich produktach/potrawach
10:00 - 12:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu''
12:00 - 13:00 Przerwa na obiad
13:00 - 15:00 ,,Jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne i tradycyjne produkty?''
15:00 - 16:00 ,,Krajowe i unijne systemy jakości żywności''
16:00 - 18:00 ,,Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i lokalnej''
18:00 - 18:30 Dyskusja

Dzień II
09:00 - 10:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu''- podsumowanie i wymiana doświadczeń
10:00 - 11:00 ,,Czym jest żywność funkcjonalna i jakie może być jej zastosowanie w tradycyjnej kuchni?''
11:00 - 13:00 Warsztaty kulinarne
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:00 ,,Upowszechnianie wiedzy o swoich produktach w regionach'' - kontynuacja rozważań, sprawy organizacyjne
16:00 - 16:30 Podsumowanie i zakończenie

W ramach operacji uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatnie: zakwaterowanie (dwie doby); wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

W przypadku dofinansowania operacji ze środków KSOW projekt będzie zakładał dodatkowo promocję produktów z danego regionu wśród lokalnej społeczności. Uczestnicy przeprowadzą warsztaty kulinarne w szkołach oraz będą uczestniczyli w lokalnych/wojewódzkich dożynkach.  Koszty związane z zakupem produktów oraz z dojazdami zostaną pokryte przez Fundację.

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz