poniedziałek, 10 grudnia 2018

Kobiety 3000zł czeka!

Drogie Kobiety z KGW, Drogie Kobiety na Wsi... jeśli chcecie pozyskać 3000zł dla swojego koła, dla swojej wsi, dla Was czym prędzej odwiedźcie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która działa na Waszym terenie. To właśnie ARiMR prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. 
Procedura wpisu do rejestru, złożenia wniosku o płatność oraz rozliczenia dotacji jest bardzo prosta. Naprawdę. Ważne jest na początku to, aby zebrało się min. 10 kobiet, które chcą tworzyć lub już tworzą KGW. Następnie wypełnia się kilka nieskomplikowanych dokumentów - dokładny spis dostępny jest TUTAJ, czeka kilka dni lub godzin na nadanie numeru ewidencyjnego, potem składa się wniosek o płatność i cierpliwie czeka na wpływ środków na konto. Na koniec wydaje się 3000zł na cele zgodne ze statutem Waszego KGW - czas na dokonanie wydatków i rozliczenie dotacji mija 31 marca 2019 r.
ARiMR pomaga wypełnić wszelkie formalności - dlatego bardzo Wam polecam skorzystanie z takiej możliwości. Wiem, że 3000zł to nie jakaś zawrotna kwota ale możecie za nią kupić brakujące wyposażenie, jednakowe bluzki lub inne potrzebne rzeczy.
Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest bezpłatne.
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze oraz otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.
Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz