poniedziałek, 18 marca 2019

"Małopolska Wieś 2019"

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs "Małopolska Wieś 2019", którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.
Konkurs „Małopolska Wieś 2019” organizowany jest w trzech kategoriach:
1)    Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
2)    Nowatorska Małopolska Wieś,
3)    Małopolska Wieś w Sieci.
Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego Konkurs, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w ostatnim roku.
Oceny formalnej złożonych zgłoszeń do Konkursu dokona Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Decyzję o wyborze gmin z obszaru Województwa Małopolskiego na terenie których położone są sołectwa - Laureaci Konkursu, podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs w formie uchwały i przekłada Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin rekomendowanych przez siebie do przyznania pomocy finansowej wraz z  zaproponowaną wysokością dotacji. Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.
Konkurs jest III edycją ogłoszonego w roku 2017 i 2018 konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś”. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu są gminy z obszaru Województwa Małopolskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.
Gmina może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa sołectwa.
Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (wójta/ burmistrza) oraz przez sołtysa zgłaszanego sołectwa.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 1  do Regulaminu Konkursu, w wersji papierowej i elektronicznej (nośnik CD, karta pamięci SD, pen drive).
Dokumenty konkursowe można przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
lub składać osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
z dopiskiem na kopercie:
"Małopolska Wieś 2019"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz