piątek, 26 lipca 2019

Już w niedzielę wybory do izb rolniczych!

Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do izb rolniczych, które są samorządem rolniczym.  W całej Polsce wybory będą odbywały się w g. 8:00 - 18:00.

Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wyborach, mają wszyscy członkowie danej izby. Na mocy ustawy są nimi wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe. 
– Jedynym organem uprawnionym do sporządzenia spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w wyborach jest gmina, która sama decyduje – w oparciu o przepisy ustawy i własną ewidencję – kto winien się znaleźć w spisie uprawnionych do głosowania. W związku z tym wszelkie uwagi w tym zakresie należy kierować do właściwego urzędu gminy. Warto również wcześniej sprawdzić, czy nasze nazwisko figuruje w spisie uprawnionych do głosowania. Spis ten będzie udostępniony wcześniej do wglądu w danym magistracie – informuje Grzegorz Wysocki, dyrektor Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Warto także zwrócić uwagę, że jeśli rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, będzie uprawniony do głosowania w każdej z nich. Chociaż, jak zauważa Grzegorz Wysocki, rolnicy często nie korzystają z możliwości głosowania w kilku gminach i ograniczają się jedynie do tej macierzystej, co wpływa na niską frekwencję.

info: 
www.tygodnik-rolniczy.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza