wtorek, 9 maja 2017

4 edycja Forum Praktyków Partycypacji

Z wielką przyjemnością ogłaszam, że w tym roku odbędzie się 4 edycja Forum Praktyków Partycypacji, czyli 2-dniowego wydarzenia mającego na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się procesami włączania mieszkańców w procesy podejmowania decyzji. Tym razem wydarzenie organizowane będzie we współpracy z Miastem Lublin, w związku z czym organizatorzy zapraszają wszystkich praktyków partycypacji do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 5-6 czerwca!


Czym jest Forum Praktyków Partycypacji?
To wydarzenie przeznaczone dla osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej skierowane do każdego, kto posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji różnych procesów partycypacyjnych, chce nawiązać nowe kontakty i poruszyć podczas niego bardziej skomplikowane problemy.

Organizując Forum organizatorzy chcą umożliwić praktykom partycypacji poznanie innych osób zajmujących się tą tematyką, stworzyć przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń, wzajemnego poszerzania wiedzy. Chcą przyczyniać się do poprawy jakości procesów partycypacyjnych oraz utworzenia środowiska osób zajmujących się partycypacją, wspierających się merytorycznie i wzajemnie motywujących w organizacji własnych przedsięwzięć.

Kogo zapraszają?
Jak co roku, zaproszenie do udziału w Forum kierowane jest głównie do osób praktycznie zajmujących się partycypacją obywatelską, czyli takich, które przeprowadzają, nadzorują lub oceniają procesy włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji, chcą się dzielić wiedzą jak to robić, ale też uczyć od innych.

W pierwszej kolejności zachęcani są praktycy partycypacji spośród:

– przedstawicieli administracji (samorządowej, rządowej),

– przedstawicieli organizacji pozarządowych,

– osób wspierających działania partycypacyjne: miejskich aktywistów, dziennikarzy zainteresowanych tematyką partycypacji obywatelskiej, akademików prowadzący procesy partycypacyjne, przedstawicieli firm zainteresowanych wątkiem partycypacji.

Rejestracja -> http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2017/rejestracja/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz