czwartek, 9 listopada 2017

Konferencja: Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, partner projektu RURAL DEAR AGENDA, zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji poświęconej Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich.

Tło projektu:
Projekt RURAL DEAR AGENDA, trwający od niemal 3 lat miał na celu promowanie idei edukacji o Zrównoważonym Rozwoju wśród mieszkańców wsi i miasteczek, w których to miejscach edukacja ta wydaje się mniej obecna niż w dużych miastach. Projekt zapoczątkowały szeroko zakrojone badania, przeprowadzone w 6 krajach partnerskich (Bułgarii, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Malcie, Polsce  i Włoszech) na temat wiedzy, czym jest zrównoważony rozwój. Badano poziom wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju jako takiego w różnych grupach społecznych, jak również świadomość, w jaki sposób każdy z nas może pomagać wprowadzać tę idę w życie, pamiętając o ekologii, równości płci, wyznania i narodowości, poszanowania dla poszczególnych kultur i tradycji. 
Wyniki tych badań, wsparte spotkaniami grup fokusowych i badań Delfi, były bazą do opracowania rodzaju Road Map – rekomendacji, wytycznych, pomysłów, w jaki sposób prowadzić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich i nie tylko, jakie strategie  i metody wydają się najbardziej skuteczne, aby nasz świat mógł rozwijać się w bardziej przemyślany/przewidywalny/rozsądny sposób.

Międzynarodowy charakter konferencji zapewnią osoby pracujące w projekcie RURAL DEAR AGENDA z pięciu, obok Polski,  krajów partnerskich - Hiszpanii, Włoch, Cypru, Malty i Bułgarii.   

Data: 22 listopada 2017 r. , godz. 10.00-15.00
Miejsce: siedziba Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji,  proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i odesłanie go na adres:
Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl  
Monika Błażewicz-Kurzawa mkurzawa@spoleczna.pl  
lub kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Tel: 42/632 04 80 lub  42/664 66 68

Udział w Konferencji jest bezpłatny, koszty podróży pokrywa uczestnik.

PROGRAM

info: dpm.san.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz