poniedziałek, 19 listopada 2018

Kobieta z wizją!

Czas, by przedstawić kolejną, wspaniałą kobietę. Z pasją, z otwartym umysłem, z wizją i chęcią do działania. Tym razem jest to Barbara Domagała - radna Rady Miejskiej w Kunowie, Prezeska stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów, inicjatorka i koordynatorka Klubu Kobiet Kreatywnych w Kunowie, animatorka i liderka w swoim środowisku. Po prostu kobieta prężnie działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności.
     Barbara czynnie działa w kilku organizacjach pozarządowych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów jako prezeska, w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, w Klubie Kobiet Kreatywnych w Kunowie, w zespole ludowo-obrzędowym „Chocimowianie”. Miejsce, w której żyje bardzo aktywnie to Chocimów - mała wioska położona w województwie świętokrzyskim w gminie Kunów. Mieszka w niej 326 mieszkańców. Krajobraz Chocimowa jest pagórkowaty. W punkcie centralnym wsi znajduje się zabytkowy park, w którym rosną stare i piękne lipy, kasztany, wiązy, głogi i wierzby. Park otacza budynek będący kiedyś własnością Rodziny Ośniałowskich. Po wojnie utworzono w nim szkołę podstawową. Niż demograficzny i nowa reforma szkolna spowodowały, że funkcjonowała tam mała szkoła, do której uczęszczały dzieci od 0 do 3 klasy, w ostatnich latach ilość dzieci malała. Część rodziców posłała  dzieci do szkoły gminnej znajdującej się w odległym o 3 km Kunowie. Wskutek zaistniałej sytuacji w 2008 roku szkoła uległa likwidacji. Pozostał duży niewykorzystany budynek, w którym aktualnie mają swoją siedzibę: Koło Gospodyń Wiejskich, Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich. Tam odbywają się zebrania mieszkańców, organizowane są różne spotkania okolicznościowe. Na zebraniu wiejskim w 2004 roku podjęto decyzję o powołaniu organizacji, której głównym celem byłaby pomoc szkole i wspieranie lokalnych  inicjatyw na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”, a także kultywowanie miejscowych tradycji, ochronie krajobrazu i obiektów zabytkowych kultury. Powołano do życia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów. Mottem przewodnim stowarzyszenia są słowa Jana Pawła II „Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją potwierdzone przez prawdę wieków.”
     W okresie kilkuletniej działalności tej organizacji udało się już wiele zrealizować. Z lokalna grupą liderów opracowano plan rozwoju wsi Chocimów  pod hasłem „Chocimów – wieś jednocząca mieszkańców”. Nawiązano współpracę z Świętokrzyskim Bankiem Żywności, Medyczną Grupą Ratowniczą oraz z grupą Harcerzy. W dawnej szkole organizowane były kursy na kierowników kolonii, wycieczek, udzielania pierwszej pomocy itp. Przez wiele lat stowarzyszenie zajmowało się dystrybucją paczek żywieniowych dla najbiedniejszych mieszkańców gminy jak również jabłek i marchwi.  Tradycją stały się letnie festyny, odbywające się w parku dworskim cieszące się dużą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców wsi. We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w 2005 roku zorganizowano Powiatowy Dzień Dziecka, w którym udział wzięły dzieci z najuboższych rodzin z Ostrowca i okolic.  Z projektów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży należy  pochwalić się też projektem „Gry i  zabawy twórcze”, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2008” ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi oraz utworzeniem z pomocą dotacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  placu zabaw dla dzieci. W  okresie wakacji czy ferii stowarzyszenie organizuje dla dzieci piesze wycieczki, ogniska, wyjazdy do kina. Ponadto bierze udział w akcji "Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje", a także „Żyj zdrowo na sportowo”. 
     Basia jako prezeska stowarzyszenia jest inicjatorką organizowania wielu lokalnych imprez integrujących mieszkańców wsi. Są to m.in. festyny pod hasłem „Pożegnanie wakacji”, zabawy sylwestrowe, uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, Dnia Babci, ”Majówki pod lipami.”. Jest też organizatorką dużej imprezy - Festiwalu Rękodzieła Artystycznego. Jak sama mówi: „wkładam w przygotowanie dużo pracy i serca, aby co roku program był bogatszy, by naszym mieszkańcom przybliżyć wartości lokalnego dziedzictwa.” Kolejna jej inicjatywa to zorganizowanie II rajdu niepodległościowego szlakiem miejsc odzyskania wolności, w którym udział wzięło ok 150 osób, była to głównie młodzież i seniorzy. Udało się też jej nawiązać kontakty z rodziną, która była kiedyś właścicielami pałacyku Ośniałowskich, w którym przez lata mieściła się szkoła. Była  inicjatorką wmurowania tablicy pamiątkowej poecie - Marianowi „Rysiowi” Ośniałowskiemu, który urodził się i tworzył w Chocimowie. Wspólnie z jego rodziną i mieszkańcami wsi zbierała na ten cel środki. Dalszym etapem tej znajomości było wydanie książki poety ”Wiersze i proza Mariana Ośniałowskiego”. Wspólne działania zaowocowały nie tylko integracją między mieszkańcami Chocimowa, a członkami rodziny Ośniałowskich, ale także promocją małej wioski. 

     Przy pomocy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i inicjatywie Basi, udało się otworzyć w pustym budynku po byłej szkole „Chocimowskie Centrum pod Lipami”, które tworzy centrum kultury wsi. Dzięki dotacji wyposażono salę komputerową i regionalną, zakupiono także  akordeon i stroje ludowe dla zespołu ludowego. Natomiast dzięki funduszom szwajcarskim, w jednym z pustych pomieszczeń utworzono Izbę pamięci poświęconą lokalnemu poecie Marianowi ”Rysiowi” Ośniałowskiemu.

    Barbara zajmuje się rozwojem  swojej wsi bo chce żeby była ona miejscem przyjaznym dla ludzi, żeby chciało się ludziom tu przyjeżdżać, żeby mieszkańcy wsi nie czuli się gorsi od innych, bo nie mają dostępu do placówek kultury, bo mają złą drogę, złą komunikację, bo na wsi jest nudno i smutno. Jej działalność opiera się na takich  wartościach jak uczciwość, odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność. Wzorcem działań jest jej mama, która zawsze była społecznikiem i przez całe życie pełniąc różne społeczne funkcje zawsze pomagała bezinteresownie ludziom i umiała godzić pracę społecznikowską z pracą zawodową i życiem rodzinnym. 
    Nie trudno zauważyć, że Basia, jest dla ludzi autorytetem, bo radzą się jej w różnych sytuacjach, oczekują rozstrzygnięć i decyzji - jest kimś  na kogo mogą liczyć i czekają na nowe pomysły do realizacji, które służą rozwojowi wsi. To wszystko ją cieszy i dodaje sił i energii do dalszego działania. Uważa, że dobry  lider wprowadza zmiany i potrafi przekuć wizję w realne zmiany w swoim środowisku. Potrafi pozyskać zasoby niezbędne do przeprowadzenia nowych działań, elastycznie reagować i wprowadzać zmiany pod wpływem rozwoju sytuacji. Basia, regularnie planuje małe kroki, które pozwalają na osiąganie sukcesów i wzmacniają zaangażowanie w realizacji wspólnych celów. Zależy jej na tym aby przekonać do swojej wizji więcej ludzi i zaangażować tych, którzy  jeszcze stoją z boku, żeby uważali to miejsce za swoją przestrzeń i za swoje miejsce  na ziemi. Zależy jej tym aby ludzie bardziej identyfikowali się ze swoją wsią i bardziej angażowali się we wspólne działania, żeby wychodzili z inicjatywą, żeby młodzież postrzegała swoją wieś jako przyszłościową z której nie trzeba wyjeżdżać.

     Rozwój swojego  miejsca i dalszego działania widzi przede wszystkim w rozwoju wsi, a w szczególności „Chocimowskiego Centrum pod lipami”. Jest to miejsce magiczne i pełne uroku. 100- letni zabytkowy pałacyk otoczony przepięknym poddworskim parkiem z mnóstwem lip, o których pisał poeta Marian Ośniałowski:        
Zgodzimy się z każdym
już wyrokiem Bożym -
tylko niech nie wytną
naszych lip najdroższych.

Niech wśród słońca kwitną,
niech dzwonią pszczołami -
Matko Boska Zielna
    módl się za lipami...”

    Marzeniem Basi, jest wyremontowany pałacyk i Centrum czynne kilka dni w tygodniu po min. 4 godziny, wykorzystywane przez dzieci, młodzież, Koła Gospodyń Wiejskich i inne grupy. Marzy też by park służył mieszkańcom jako miejsce spotkań i rekreacji. Zależy jej też na tym by „Chocimowskie Centrum pod lipami” zaczęło organizować plenery fotograficzne i malarskie, wykorzystując wyjątkowe piękno otoczenia. By móc wprowadzać realną zmianę, Basia cały czas zdobywa wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach wspierających lokalnych liderów. Uczestniczyła m.in. w V Edycji Liderzy PAFW,  w programie „Kobiety i Rozwój”, a ostatnio w szkoleniu mentorów biorąc udział w pilotażowym programie „Tandem - Mentoring 55+”. 

     Barbara działa na rzecz aktywizacji społecznej, bo wierzy, że działanie oddolne jest najważniejszym elementem rozwoju lokalnego, na który mogą  mieć wpływ wszyscy. Wystarczy tylko chcieć. Ponadto uważa że: "Prawdziwe życie człowieka zaczyna się wtedy,  gdy to życie nie jest już życiem tylko dla siebie samego", a ostatnio przekonała się że słowa Flory Edwards „Kiedy pomagamy innym pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas” są jak najbardziej prawdziwe. 
                                                                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz