czwartek, 24 stycznia 2019

Projekt "Akcja Aktywizacja"

„Akcja Aktywizacja” to projekt skierowany do osób bezrobotnych (w tym rolników i ich domowników zarejestrowanych jako os. bezrobotne, zamierzających odejść z rolnictwa)  i biernych zawodowow wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, należących do minimum jednej z poniższych grup: osoby 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.
Organizatorzy oferują wsparcie doradczo - szkoleniowe. 
Dla Uczestników/czek projektu przewidziano wymienione formy wsparcia:
1. PORADNICTWO ZAWODOWE, IDENTYFIKACJA POTRZEB I UTWORZENIE IPD.
2. SZKOLENIA ZAWODOWE.
3.
 STAŻE ZAWODOWE.
4. POŚREDNICTWO PRACY.

Ponadto każdy Uczestnik/Uczestniczka będzie miał możliwość wyboru jednego z poniższych szkoleń zawodowych:
  • Systemy fotowoltaiczne/Opiekun osoby starszej  (96h szkolenia)
  • Grafik komputerowy (96h szkolenia)
  • Kucharz (120h szkolenia)
  • Spec. ds. księgowości i kadr i płac (96h szkolenia)
  • Tworzenie aplikacji internetowych (96h szkolenia)

Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.
Projekt zapeewnia:
- wykwalifikowaną kadrę trenerską,
- materiały szkoleniowe,
- możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
- stypendium szkoleniowe i stażowe,
- badania lekarskie,
- zwrot kosztów dojazdu,
- catering podczas szkoleń.

Biuro Projektu: 

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8/18, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel./fax: 81 534 60 98, tel. kom.: 505 634 112
e-mail: akcjaaktywizacja@csi.info.pl
www.akcjaaktywizacja.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz