wtorek, 21 lutego 2017

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi

Poniżej prezentuję ofertę bezpłatnych warsztatów, które organizuje Fundacja Wspomagania Wsi. Aktualnie trwają już nabory na zajęcia organizowane w maju i w czerwcu. Jako absolwentka tego typu warsztatów z pełnym przekonaniem je rekomenduję.

I. Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw.

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.
Do udziału w warsztacie zapraszamy tylko dwuosobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, z małym wyjątkiem dla Sołtysek i Sołtysów, którzy chcieliby do takiego zespołu dołączyć, by efektywniej  współpracować przy wspólnych projektach.
Osoby, które uczestniczyły w warsztacie przed styczniem 2015 r., mogą ponownie wziąć w nim udział.

Kto poprowadzi warsztat?
Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społecznych.
Czego można będzie się nauczyć?
Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów.
Program warsztatu zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania.
Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:
 • Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?
 • Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.
 • Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni - jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności).
 • Dobór optymalnych metod działania.
 • Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról.
 • Tworzenie budżet projektu.
 • Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu.
Ponadto w programie:
 • Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?
 • Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?
 • Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów.
 • Jaką formę partnerstwa wybrać.
 • Jak prowadzić spotkania w partnerstwach.
 • Jak definiować i rozwiązywać problemy przez i w partnerstwach.
Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.


Data warsztatu
Termin zamknięcia naboru uczestników
8-11 czerwca 2017r.
4 maja 2017r.

W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 13:00, a ostatniego dnia kończą również ok. godz. 13:00. Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio.

Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

II. Komunikacja w społeczności lokalnej

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron. 

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.
Do udziału w warsztacie zapraszamy wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej. Osoby, które uczestniczyły w warsztacie przed styczniem 2015 r. mogą ponownie wziąć w nim udział.

Czego można będzie się nauczyć?
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób w małych, lokalnych środowiskach budować trwały kontakt, oparty na wiarygodnym przekazie/komunikacie. Na warsztacie nie uczymy technik, a tworzenia przekazu opartego na wzajemnym szacunku i szczerości.

W trakcie warsztatu w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia i tzw. „umiejętności miękkie”, pomagające lub utrudniające komunikację:Funkcjonowanie barier utrudniających skuteczną komunikację oraz ich konsekwencje w codziennych sytuacjach;
 • Sposoby przełamywania barier w komunikacji, m.in. z wykorzystaniem negocjacji i empatii;
 • Poznanie i wykorzystywanie reguł wpływu społecznego w działalności lokalnej (jak nie poddawać się manipulacji?);
 • Poznanie i praktyczne wykorzystywanie narzędzi i technik komunikacyjnych pozwalających na efektywną komunikację interpersonalną i społeczną;
 • Jak prawidłowo określić cel wystąpienia publicznego i potrzeby odbiorców tego wystąpienia;
 • Promocja działań to nie chwalenie się – w jakim celu prowadzi się promocję i jak poprawnie promować podejmowane działania;
 • Współpraca z lokalnym samorządem: korzyści, możliwości, zasady.
 • Organizowanie spotkań informacyjnych i promocyjnych (cele, zasady, kwestie organizacyjne, itp.) – rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas spotkań.
Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?
Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio.  W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 14.00, a ostatniego dnia kończą ok. 12.00.

Data warsztatuTermin zamknięcia naboru uczestników
25-28 maja 2017r.11 kwietnia 2017r.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 16 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt udziału:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jak wziąć udział?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinskalychota@fww.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.

Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska-Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl,  tel.: (+22) 636 25-70 do 75

informacja: fundacjawspomaganiawsi.pl


1 komentarz: