piątek, 1 grudnia 2017

Rusza ASOS 2018'!

Uwaga organizacje pozarządowe - mam dla Was bardzo ważną wiadomość - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Rządowym Programie Aktywność Społeczna Osób Starszych. Czas na składanie wniosków macie do 22 grudnia 2017 r..

Do rozdysponowania w 2018 r. jest 40 mln złotych, w czterech priorytetach:
Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15% 
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – 25% Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20% 
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy. 

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej. 

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe: 
1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych; 
2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów; 
3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; 
4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Jako osoba realizująca w minionych latach kilka projektów w ramach ASOS, zachęcam organizacje pozarządowe do aplikowania. To co udaje się wypracować przez tego typu działania procentuje bardzo na kolejne lata. Po wzięciu udziału w projekcie rozwijają się seniorzy, a także cała społeczność lokalna, dlatego APLIKUJCIE!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz