poniedziałek, 9 kwietnia 2018

„Misja Przyroda” - konkurs dla szkół z całej Polski

Jakie problemy występują w lokalnej przyrodzie? Jak im przeciwdziałać? Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza uczniów klas 4-7 ze szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców do udziału w konkursie „Misja Przyroda"Jego celem jest uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu, pod okiem nauczyciela, projektu edukacyjnego, w ramach którego uczniowie zdefiniują wybrany problem dotykający środowisko naturalne w najbliższej okolicy swojej szkoły, a następnie wspólnie podejmą działania, aby go rozwiązać.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 24 kwietnia br., nadesłać list intencyjny, zawierający m.in. opis planowanego przedsięwzięcia. Uczniowie, których propozycje zostaną zaakceptowane przez komisję konkursową, będą mogli przystąpić do ich realizacji w terminie maj-czerwiec br. Podstawą do oceny zrealizowanego projektu przez komisję konkursową będzie raport podsumowujący działania prowadzone w ramach inicjatywy.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-dniowy pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, gdzie uczniowie wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody oraz bony o wartości 3000 zł na doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

Więcej szczegółów oraz harmonogram konkursu w regulaminie: REGULAMIN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz