poniedziałek, 30 lipca 2018

"Pomysł na wieś”

Wdrożenie koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) stało się jednym z najważniejszych celów Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Projekt zakłada m.in. organizację szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci (23 miejscowości objęte strategią SNW).
Przedsięwzięcie realizowane jest z 3 dodatkowymi partnerami – gminami: Cekcyn, Dzierżoniów i Gogolin. Kwota dofinansowania to 60 257,07 zł. Termin realizacji: 01.03.2018 r. - 31.10.2018 r.

Głównym celem operacji jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez podniesienie wiedzy co najmniej 48 osób (przedstawicieli miejscowości objętych Strategią Sieci Najciekawszych Wsi - SNW) w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW dzięki organizacji szkoleń i przeprowadzeniu szeregu działań informacyjno-promocyjnych w okresie od marca do końca października 2018 r.

W ramach projektu odbędą się dwa bliźniacze szkolenia: I na terenie gminy Dzierżoniów (dodatkowy partner KSOW) - w miejscowości Mościsko, II na terenie gminy Cekcyn – również dodatkowego partnera KSOW.

Każde szkolenie będzie dwudniowe i będzie obejmowało część wprowadzającą do strategii i do procedur SNW oraz część kreacyjną, poświęconą tworzeniu ofert w ramach SNW. 

W ramach szkoleń (planowanych na sierpień i wrzesień) dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi każdemu ich uczestnikowi będą przysługiwały dodatkowe konsultacje. Eksperci udzielą uczestnikom dalszych konsultacji telefonicznych i on-line w zakresie wypełnienia formularza i opracowania scenariuszy podstawowych ofert wsi, w formie:

- sesji telefonicznej dla każdej wsi, 

- konsultacji on-line nadesłanych i wypełnionych formularzy ofert dla każdej wsi.

Projekt zakłada też wydanie folderów promocyjno-informacyjnych opisujących 23 miejscowości objęte strategią Sieci Najciekawszych Wsi oraz założenie serwisu internetowego o SNW.

W ramach przedsięwzięcia powstała już Księga Standardów Marki SNW wraz z identyfikacją wizualną oraz opracowaniem Formularza Standardów Marki. Dokument został przygotowany w ramach wkładu własnego lidera projektu – Stowarzyszenia PSORW (20 000,00 zł).

Realizacja przedsięwzięcia sprawi, że włączone do SNW miejscowości staną się atrakcyjne dla turystów, a także dla samej społeczności lokalnej poszczególnych miejscowości – będą dla nich przestrzenią twórczego spędzania czasu, kontaktu z dziedzictwem i budowania tożsamości. Dzięki realizacji operacji zwiększy się także udział społeczności we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Strategią Sieci Najciekawszych Wsi są objęte następujące miejscowości:

Antonin (gmina Przygodzice, województwo wielkopolskie)
Dobków (gmina Świerzawa, województwo dolnośląskie)
Domachowo (gmina Krobia, województwo wielkopolskie)
Galiny (gmina Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie)
Głotowo (gmina Dobre Miasto, województwo warmińsko-mazurskie)
Gniewino (gmina Gniewino, województwo pomorskie)
Goworów (gmina Międzylesie, województwo dolnośląskie)
Istebna (gmina Istebna, województwo śląskie)
Jemielnica (gmina Jemielnica, województwo opolskie)
Kamień Śląski (gmina Gogolin, województwo opolskie)
Kozłów (gmina Sośnicowice, województwo śląskie)
Łącko (gmina Postomino, województwo zachodniopomorskie)
Masłomęcz (gmina Hrubieszów, województwo lubelskie)
Miejsce Piastowe (gmina Miejsce Piastowe, województwo podkarpackie)
Spycimierz (gmina Uniejów, województwo łódzkie)
Stare Siołkowice (gmina Popielów, województwo opolskie)
Swołowo (gmina Słupsk, województwo pomorskie)
Szalejów Dolny (gmina Kłodzko, województwo dolnośląskie)
Taczów (gmina Zakrzew, województwo mazowieckie)
Wambierzyce (gmina Radków, województwo dolnośląskie)
Zagwiździe (gmina Murów, województwo opolskie)
Zalipie (gmina Olesno, województwo małopolskie)
Złoty Potok (gmina Janów, województwo śląskie) 


info: ksow.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza