niedziela, 11 marca 2018

Dzień Sołtysa i Sołtyski


Z okazji Dnia Sołtysa (i Sołtysek też) przygotowałam kilka informacji:

- Sołtys to przedstawiciel wiejskiej społeczności lokalnej
- liczba Sołtysów i Sołtysek jest dość okazała - aktualnie wynosi 40 382 osob
- liczba Sołtysek w Polsce to ponad 14 322 tys. kobiet, ilość ich stale wzrasta
- w 1958 r. odsetek Sołtysek wynosił 0,8% kobiet, dziś jest ich 35,5% 
- najwięcej Sołtysek jest w województwie zachodniopomorskim
- średni wiek Sołtysów i Sołtysek plasuje się w granicach 40 - 70 lat
- Sołtysi i Sołtyski posiadają najczęściej wykształcenie średnie
- głównym źródłem ich utrzymania jest dochód z gospodarstwa rolnego lub renta/emerytura
- Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa
- uprawnienia Sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy

Zadania Sołtysów i Sołtysek:
- reprezentacja sołectwa na zewnątrz,
- organizacja zebrań wiejskich,
- realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa,
- pobór podatków: rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
- uczestnictwo w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
- udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Z tej okazji przekazuję również wszystkim Sołtyskom i Sołtysom krótkie życzenia. Niech energia i zapał do realizacji celów społeczności lokalnych Was nie opuszcza. Stawiajcie czoła nowym wyzwaniom. Niech sprawowana funkcja przynosi Wam zadowolenie, a sympatia mieszkańców i satysfakcja z wykonywanej pracy towarzyszy Wam każdego dnia. 
Z pozdrowieniami,
kobietanawsi.pl
(córka Sołtyski)

1 komentarz: